«Høyre har i dag underrettet varslerne og Tonning Riise om at behandling av varslersakene mot ham er avsluttet. Det foreligger gjentatte brudd på partiets etiske retningslinjer om seksuell trakassering, alkoholbruk, og opptreden overfor medlemmer», skriver Høyre i pressemeldingen.

Partiet har håndtert elleve varsler mot Riise, som trakk seg som leder for Unge Høyre 10. januar i år.

– Høyre anser tillitsforholdet mellom partiet og Tonning Riise som vesentlig svekket, sier generalsekretær John-Ragnar Aarset i pressemeldingen.

Har ikke diskutert å ekskludere Riise

Som følge av at han trakk seg som leder, har han også mistet sine verv som medlem av Høyres arbeidsutvalg og Høyres sentralstyre.

– Det handler om seksuell trakassering, alkoholbruk og det handler om manglende rolleforståelse, særlig overfor unge i partiet, sier Aarset til TV 2.

Han sier at ekskludering av Riise ikke har vært et tema for dem.

Ifølge Aarset skal Riises deltakelse i partiarrangementer begrenses. Han får blant annet ikke delta på noen Unge Høyre-arrangementer, og han vil heller ikke få særskilte verv og talspersonroller i Høyres stortingsgruppe resten av denne stortingsperioden.

Får ikke delta på landsmøte

Riise kan heller ikke møte på Høyres landsmøte i starten av april.

– Er det ikke litt spesielt å ha en stortingsrepresentant som ikke kan være med på et landsmøte, altså det øverste valgte organet i partiet?

– Jo, det er en spesiell situasjon, men det er altså sånn at det foreligger omfattende brudd på våre etiske retningslinjer, og det må få en konsekvens. Og det får det, blant annet ved at han ikke får delta på en del sentrale aktiviteter og arrangementer i regi av partiet, sier Aarset til TV 2.

Den tidligere Unge Høyre-lederen har sin første dag tilbake på Stortinget i dag, etter å ha vært sykemeldt siden varslersakene mot ham sprakk i mediene. Han er valgt inn som stortingsrepresentant i Hedmark.