Nå blir det mulig for alle laboratorier å sjekke celleprøver tilbake i tid, noe som vil gjøre det enklere å oppdage uregelmessigheter. Tidligere har man kun hatt tilgang på gamle prøver dersom de har blitt tatt samme sted.

– Dette er historisk. For nå kan vi dele informasjonen om tidligere prøver med laboratoriene som skal analysere prøvene, forteller leder for livmorhalsprogrammet Ameli Tropé til TV 2.

TV 2 fortalte i fjor om at Kreftregisteret hadde fått 5,2 millioner kroner for å få på plass tilgang til registeret. Nå skal rulles det ut over påske. Det blir i første omgang helsepersonell som jobber med å analysere celleprøver på laboratorier som vil ha mulighet til å få tilgang på registeret for å se eldre prøver.

– Man kan gå inn, også kan man se på tidligere prøver. Selv om man tok det et annet sted i landet, forteller Tropé.

En av grunnene til at man har ønsket å gi helsepersonell tilgang til dette sentrale registeret er at det å ha tilgang på tidligere prøver kan være nyttig når man skal analysere nye prøver.

Har vært registrert i 20 år

Da har man både tilgang på historikken og kan sammenlikne. Ifølge legene vil det også redusere sjansen for feiltolkning av prøver. Kreftregisteret har registrert disse opplysningene i 20 år, men det er først nå helsepersonell som analyserer slike prøver får tilgang.

Det er et år siden TV 2 fortale om at myndighetene gi helsepersonell tilgang til registeret. Nå er det på plass.

Da Thea Steen fortalte sin sterke historie om sin kamp mot kreften, gjorde det at tusenvis at norske kvinner tok celleprøve og sjekket seg.

Til sommeren er det to år siden Thea døde, men fortsatt får arbeidet hun startet konsekvenser. Søsteren Tonje syns det er bra at disse prøvene nå blir tilgjengelige.

– Jeg vil absolutt tro at dette både fører til at kvinner som tar livmorhalsprøve kan være sikrere på at dette blir fulgt opp, og samtidig tror jeg også det blir sikrere for de som tar celleprøver, sier Tonje.

Theas søster: – Utrolig fint

Theas (26) celleprøver ble feiltolket – kreften ble oppdaget 1,5 år for sent.

Hun er glad for at engasjementet søsteren startet fortsatt får konsekvenser.

– Vi er glade for at det arbeidet Thea startet for ganske mange år siden nå, stadig viser seg å gi resultater. Det er utrolig fint.

Alle norske kvinner i screeningprogrammet vil de neste ukene motta informasjon om det nye registeret. Man blir automatisk registrert, så man må gi beskjed til kreftregisteret dersom man ikke ønsker at opplysningene skal være tilgjengelig. Det er kun autorisert helsepersonell som jobber med tolkning av celleprøver som vil ha tilgang på opplysningene.