«UTURVANDE»: Oslo tingrett mener naobens hekk utgjør en unødvendig ulempe for Jens Olsen. Slik fremstår hekken fra Olsens uteplass. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2
«UTURVANDE»: Oslo tingrett mener naobens hekk utgjør en unødvendig ulempe for Jens Olsen. Slik fremstår hekken fra Olsens uteplass. Foto: Lars Barth-Heyerdahl/TV 2

Etter fire år ble naboen til Jens (57) dømt til å kutte hekken:– En helt ny hverdag

OSLO (TV 2): Et foreløpig punktum i en fire år lang nabotvist ble satt i Oslo tingrett.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I fire år har Jens Olsen og naboen vært uenige om tuja-hekken.

Olsen (57) saksøkte sin nabo i Holmenkollen for å få ham til å beskjære to tujahekker som tar mye lys fra uteplassen og stua til Olsen.

Han vant fram mot naboen, og dommen slår fast at den største hekken ikke skal være høyere enn tre meter.

Da søksmålet ble tatt ut, var hekken seks meter høy.

Skygger 7 av 12 måneder

Et soldiagram som ble lagt fram i retten, viser at den store tujahekken skygger for solforholdene på Olsens eiendom i sju av årets 12 måneder. Naboens argumenter om at hekken er nødvendig for å hindre innsyn, at den drenerer overvann, holder jordsmonnet på plass, beskytter mot vær og vind og er viktig for fuglelivet, førte ikke fram i retten.

Retten mener hekken utgjør en unødvendig ulempe for Olsen.

«Ettersom Olsen sin eiendom ligger anslagsvis 0,5 til 0,8 meter lavere i terrenget enn (naboens) eiendom oppleves hekken som en grønn vegg som hindrer lystilgang fra himmelen,» heter det blant annet i den 20 sider lange dommen.

Også Jens Olsen bruker ordet «vegg» om naboens hekk.

– Da vi flyttet inn sent i 2010, var hekken mellom seks og sju meter, så vi hadde en vegg der fra dag én. Dette har vi ventet på siden 2010. Det skal bli en helt ny hverdag for oss, spesielt på utearealet der vi tilbringer ettermiddagene. Det blir mer lys, mer utsikt og det blir flott å ha solnedganger, sier Olsen.

Saken handlet om to hekker. Den største hekken fungerer som grenseskille mellom naboen og en tredje eiendom. Den andre hekken utgjør et skille mellom Olsens eiendom og naboens. Ifølge dommen skal begge hekkene nå holdes nede på henholdsvis tre og to meter.

– Godt å bli trodd

DOMINERENDE: Tujahekken sett fra familien Olsens stuevindu om ettermiddagen 5. mars. Foto: Privat
DOMINERENDE: Tujahekken sett fra familien Olsens stuevindu om ettermiddagen 5. mars. Foto: Privat

Et motsøksmål fra naboen, der Olsen ble saksøkt for skader han angivelig hadde påført naboens eiendom, førte ikke fram. Jens Olsen berømmer dommeren for måten hun håndterte saken på og mener dommen er både detaljert og grundig.

– Det føles godt å bli trodd når det gjelder den ulempen som vi og eiendommen er påført av naboen, og at elementene i motsøksmålet ble avvist. Fremdeles er jeg litt sliten og nummen etter å ha gått og tenkt på dette så lenge. Å gå og vente på en konklusjon er ekstremt slitsomt, og nå er vi kommet én fase lenger, sier Olsen.

Naboens advokat, Silje-Marie Wegner Lønning i Deloitte Advokatfirma AS, mener dommen er feil.

– Dommen er etter vår oppfatning feil, og gir ikke et korrekt bilde av de faktiske og rettslige forhold. Vår klient har ikke tatt stilling til om saken skal ankes, da denne saken har vært svært belastende for dem personlig, skriver Lønning i en epost til TV 2.

Gjenganger

Konflikter mellom naboer er ikke noe ukjent tema for Huseiernes Landsforbund.

– IKKE UNDERVURDER NABOPRATEN: Morten Andreas Meyer oppfordrer folk til å ta to minutter når man treffer naboen. Foto: Huseiernes Landsforbund
– IKKE UNDERVURDER NABOPRATEN: Morten Andreas Meyer oppfordrer folk til å ta to minutter når man treffer naboen. Foto: Huseiernes Landsforbund

– Dette er en av de problemstillingene vi håndterer mest av, sier forbundets generalsekretær Morten Andreas Meyer til TV 2.

– Det som fra utsiden kan synes som små bagateller, er gjengangere: hvor man legger snøen i vinterhalvåret og høyden på hekker, gjerder og trær er klassiske områder som kan være konfliktfylt. Om sommeren kan kombinasjonen av grillos og hyggelige lyder bli oppfattet som støy av naboen, sier Meyer.

– Snakk med naboen

Meyers enkle råd er å utvikle et godt forhold til naboene før en konflikt måtte oppstå.

– Verdien av en god naboprat skal man ikke undervurdere. Å starte en dialog når forholdet er konfliktfylt, er ikke en god idé. Når du er ute med trillebåra eller snøskuffa, ta deg to minutter til å si hei til naboen, er Meyers råd.

I tilfelle det oppstår en konflikt, kan det være lurt å prøve å snu problemstillingen og sette seg inn i den andres sted.

– Hvordan ville du håndtert saken om du var naboen? Hvis du ønsker å endre noe på nabotomta, er det noe du kan gjøre på din egen tomt som en kompensasjon? Rettsapparatet er ikke godt egnet for å løse denne typen konflikter. Det vil alltid være noen tilfeller der en slik konflikt kanskje ikke er til å unngå, men for de fleste er det mulig å bli forlikt, mener Meyer.

– Synd

Jens Olsen synes det er leit at han og naboen ikke klarte å bli enige på annet vis, men så til slutt ingen annen utvei enn å ta saken til retten. Å anlegge en sivil sak innebærer også en økonomisk risiko. I tillegg til advokatutgifter og saksomkostninger, risikerte Olsen å bli dømt til å betale 172.000 kroner i motsøksmålet.

Motsøksmålet førte ikke fram, og dommen fra tingretten fastslår at Olsens nabo skal betale saksomkostninger på 316.381 kroner og 50 øre.

– Det er synd at to parter ender opp i en strid på denne måten. Men når begge parter er såpass sta at vi ikke klarer å løse det på egen hånd, så må vi få en tredjepart til å hjelpe, sier Olsen.

Mener lovverket kunne vært bedre

Han mener lovverket som regulerer naboforhold er mangelfullt og tror færre saker hadde endt opp i retten om naboloven og grannegjerdeloven hadde vært mer presise. I denne saken var partene uenige om hvilken lov som skulle legges til grunn i spørsmålet om grensehekken.

– Når det er en tolkningsmulighet, har du en lavere terskel for at det kan oppstå strid. Det skulle vært satt en konkret begrensning for høyden på et nabogjerde. Da hadde man unngått mange saker og redusert køene i rettssystemet, mener Olsen.