Siste håp for farida (12):

– Nå må vi få henne tilbake

Støttegruppa for Farida Khurami (12) fra Dokka følger Høyesteretts behandling av en av Norges mest omtalte utvisningssaker. – Vi går for seier, og har ingen plan B.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det er veldig spesielt for oss å komme hit, og vite at saken vår har kommet opp helt til Norges høyeste rett. Vi har store forhåpninger om at Høyesterett setter et verdig rettslig punktum for denne saken, slik at Farida får komme tilbake til Norge, sier leder av støttegruppen, Merethe Engen Enerstvedt til TV 2.

Hun er blant mange støttespillere fra Dokka som fyller opp publikumsplassene i Høyesterett for å overvære ankebehandlingen.

Dette er tredje runde i retten for Farida, som ble hentet på Dokka og tvangssendt til Kabul i februar 2015. Da hadde Farida vært i Norge i fire år.

Ingen plan B

Familien vant fram både i Oslo tingrett i 2015 og i Borgarting lagmannsrett i 2017, men Utlendingsnemda har anket hele veien.

Nå håper støttegruppa Høyesterett kommer til samme konklusjon som lagmannsretten.

– Dommen kommer om noen uker. Er dere forberedt på at det kan komme et annet utfall enn det dere håper på?

– Vi orker ikke ha noen plan B, vi går for seier, rett og slett. Men det er klart, skulle vi få et annet utfall, så må vi sette oss ned sammen med våre advokater og tenke veldig hardt. Men nå er det dagen som gjelder. Det er ikke Norge verdig å sende ut rotfestede norske barn, som ikke har noe forhold til Afghanistan. Vi håper at Høyesterett også ser det, selv om det er tekniske ting de skal behandle, sier Merethe Engen Enerstvedt.

Det er satt av to dager til behandlingen av ankesaken, og tirsdag la regjeringsadvokat Kari Sigurdsen fram Statens syn.

Utlendingsnemdas vedtaket om tilbakekall av familiens flyktningestatus og utvisning ligger godt innenfor sikkerhetsmarginene, påstod Sigurdsen.

– Familien hadde ikke lenger behov for beskyttelse i Norge, og det var trygt for dem å vende tilbake til Afghanistan, ifølge regjeringsadvokaten.

– Brukte feil regel

Høyesterett skal ikke ta stilling til bevisene i saken, men om Lagmannsretten brukte loven riktig da den i i sin dom kjente UNEs vedtak om tilbakekall av oppholdstillatelsen ugyldig i juni i fjor.

Hensynet til barnets beste er sentralt, og om vedtaket er i strid med flyktningekonvensjonen og den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Onsdag forsvarte advokat Vera Vikki Farida og familiens rett til å bli i Norge.

– Vi mener UNE har brukt feil regel når de har tilbakekalt flyktningestatusen til familien. UNE har sett på situasjonen som om familien har kommet til Norge for første gang og søkt asyl, mens vi mener de må vurdere det ut fra at familien allerede hadde opphold og en flyktningestatus. Det er to forskjellige vurderinger, og det er der vi mener UNE har bommet, sier Vikki til TV 2.

– Farida har det dårlig

For medlemmene av støttegruppa har det vært mange lovtolkninger å henge med på i høyesterettsbehandlingen.

– Det er noe helt nytt og lærerikt. Det er fint og trist på en gang. Familien sitter i Kabul og har det veldig dårlig. Vi snakket med dem i går. Alle er i helspenn og Farida har talt ned dagene. Det gjelder liv og død, egentlig. Det er avgjørende for hennes fremtid, sier Enerstvedt.

Faridas mor Noorya Mushini fikk innvilget asyl som enslig mor da hun og Farida kom til Norge i 2011. Da faridas far Hafiz Khorrami kom til Norge ett år senere, trakk UNE tilbake oppholdstillatelsen.

Farida ble født mens foreldrene var på flukt fra Afghanistan, og var fem år da hun kom til Norge. Hun gikk i fjerde klasse på barneskolen da politiet hentet familien på Dokka og sendte dem til Kabul.

– Slippe taket?

UNE mener familien kan vende tilbake til Ghazhni-provinsen, mens lagmannsretten i sin dom ikke finner at det er dokumentert at det er trygt.

– Hva er det som gjør at støttegruppa har betalt for kostnader til rettssak og støttet denne familien så sterkt gjennom så mange år?

– Uten folket i Nordre Land på Dokka, som har gitt og gitt i alle disse årene, så hadde ikke vi i støttegruppa vært noenting. Det er et brøl fra folkedypet om at det er veldig urettferdig å sende en Dokka-jente til Kabul, og vi må få henne tilbake for en hver pris, sier lederen for Faridas støttegruppe.

Har dere noen gang tenkt underveis at dere skulle ha sluppet taket i saken, for at Farida skulle komme i gang med livet sitt i Kabul?

– Nei, hun har aldri hatt noe liv i Kabul, så det har aldri vært aktuelt å komme i gang med noe liv der. Vi kan ikke forestille oss hvordan de har det, men det er èn positiv ting; de har tak over hodet og mat, takket være befolkningen på Dokka og andre støttespillere.