Boligprisene er i ferd med å stabilisere seg, mener Eiendom Norge.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Boligprisene er i ferd med å stabilisere seg, mener Eiendom Norge. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: Kallestad, Gorm

Boligprisene i Norge gikk opp i februar

Boligprisene i Norge steg med 1,1 prosent i februar 2018. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,4 prosent.

Sett under ett er boligprisene nå 2,3 prosent lavere enn for ett år siden, allikevel er det tegn til at markedet er i ferd med å stabilisere seg.

– Prisutviklingen i februar bekrefter trenden vi har sett de siste månedene om at boligprisene er i ferd med å stabilisere seg. Selv om vi har hatt en svakere vekst enn normalt så langt i år, så har prisfallet stoppet opp, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Færre boliger til salgs

Av byene hadde Kristiansand den sterkeste utviklingen med en oppgang på 2,1 prosent. Svakest utvikling hadde Trondheim med en oppgang på 0,1 prosent. I Stavanger var det en oppgang i februar på 1,8 prosent etter en uvanlig svak januar.

– Det ser ut til at markedet er bedre i balanse i mange av byene enn på lenge, noe som reduserer usikkerheten for dem som skal selge og kjøpe bolig, sier han.

I februar ble det solgt 6268 boliger i Norge, noe som er 1,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017. Samtidig ser man at det legges færre boliger ut for salg.

De største utslagene er i Oslo. Her er det lagt ut 14,3 prosent færre boliger til salgs det siste året. Samtidig har boligprisene i Oslo sunket med 9,1 prosent fra februar 2017 til februar 2018.

– Selger nærmere prisantydning

Leder for bankvirksomheten i Nordea Norge, John Sætre, sier at de ser et skifte i boligmarkedene nå, og at det virker som bunnen er nådd for denne gang.

– Vi ser at markedet er i bedre balanse, og objektene går nærmere prisantydning, sier Sætre.

– Det at OBOS-indeksen steg denne måneden også er et godt tegn på at markedet normaliserer seg. Det kan virke som bunnen er nådd for denne gang, sier han.

Nordea mener også at Finanstilsynets forslag til lemping i boliglånsforskriften som krever egenkapital på 40 prosent ved kjøp av sekundær bolig, vil kunne gi en positiv effekt på prisene framover.