NY PENSJONSORDNING: Det er nå kommet en enighet om ny offentlig tjenestepensjon. Her er Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen under et møte om globalt arbeidsliv i februar i år.
NY PENSJONSORDNING: Det er nå kommet en enighet om ny offentlig tjenestepensjon. Her er Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen under et møte om globalt arbeidsliv i februar i år. Foto: Bendiksby, Terje / NTB Scanpix

Enighet om ny offentlig tjenestepensjon

Partene er kommet til enighet om ny offentlig tjenestepensjon, etter et siste forhandlingsmøte hos arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) kontor fredag 2. mars.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er kommet til enighet om et nytt pensjonssystem for arbeidstakere i offentlig sektor.

Partene møttes klokken 12 fredag formiddag, og ble sittende utover kvelden i et siste forhandlingsmøte på arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) kontor.

Forhandlingene om pensjonen til de rundt 800.000 ansatte i staten og kommunene startet 7. februar.

TV 2 får opplyst at det nå skal bli lettere å skifte jobb mellom offentlig og privat sektor.

Partene skal ha også funnet en løsning for sliterne i arbeidslivet, som har behov for å gå av tidligere enn andre.

God dialog

Under regjeringens pressekonferanse lørdag 3. mars, la arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie frem det nye pensjonssystemet for offentlig sektor.

Ministeren forteller under pressekonferansen at det har vært en hard og krevende prosess, som startet i september 2017.

– Vi holdt på til de sene morgentimer i dag. Vi forlot kontoret halv seks, så her har vi jobbet hardt til siste sekund, sier Hauglie.

Bakgrunnen for de nye forhandlingene ligger i perspektivmeldingen fra 2017. Den forteller at demografien tilsier at stadig færre må bære velferden til stadig flere i fremtiden.

« En eldre befolkning fører til at en mindre del av befolkningen jobber og betaler skatt og at utgifter til pensjoner i helse- og omsorgstjenester vil øke», står det i meldingen fra 2017.

– Det er behov for å gjøre en del grep og endringer for å få på plass en bærekraftig pensjonslønsning. Vi har fått til det nå, og det er bra både for arbeidsgivere og samfunnet, sier Hauglie fra talerstolen.

Ny ordning

Den nye pensjonsordningen vil tre i kraft fra 2020, og omfatter store endringer fra den nåværende ordningen. Dette er de viktigste endringene ved den nye pensjonsordningen:

  • Lønner seg å jobbe lenger
  • Ivaretar de som må slutte tidlig
  • Lette å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor
  • Alle offentlige ansatte får tjenestepensjon

Her er de nye pensjonsordningene for offentlig sektor.

– Det er flere viktige ulemper ved det nåværende systemet, forteller arbeids- og sosialministeren under pressekonferansen.

I dagens system er det er lite å tjene på å forlenge yrkeskarrièren i offentlig sektor, og den høye antatte levealderen gjør at pensjonsnivået blir lavere over tid. Det er vanskeligere for de ansatte i offentlig sektor å kompensere for levealdersjusteringene enn det er i privat sektor, og den eneste måten en kompensering har vært mulig er å fortsette i jobb etter fylte 67 år.

Dagens AFP-avtale svekkes altså over tid med det nåværende systemet. Fordi det er en forskjell i pensjonsystemene i privat og offentlig sektor, så kan man tape pensjon ved å skifte jobb mellom det private og det offentlige.

–Disse mobilitetshindrene er det viktig å luke ut, sier Hauglie.

Tror på løsning

Fagforbundets leder og leder i LO kommune Mette Nord uttalte til NTB tidligere i uken at hun trodde en løsning var i sikte.

– Vi opplever at vi blir imøtekommet, og det er et godt forhandlingsklima, så vi er optimistiske til at det skal være en løsning på fredag, sa Nord til NTB tirsdag 27. februar.

Etter det NTB erfarer, er partene enige om å innføre en AFP-ordning i offentlig sektor som i hovedsak er lik den i privat sektor, men med en såkalt betinget tjenestepensjon i bakhånd.

Den vil sikre rett til et livsvarig tillegg i folketrygden for dem som ikke har rett til ordinær AFP, og den var et av arbeidstakerorganisasjonens viktigste krav inn i forhandlingene.

I det offentlig i dag er AFP-ordningen en ren tidligpensjonsordning for dem som må gå av tidlig, og de ansatte kan ikke som i privat sektor både ta ut AFP og jobbe ved siden av fra 62 år.

Kravet om et eget tidligpensjonstillegg for dem som ikke makter å jobbe videre etter 62 år, sto imidlertid igjen som et av de vanskeligste uløste spørsmålene tidligere i uka, etter det NTB kjenner til.

Endringene av reglene for yrkesgrupper med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere, skal ha vært et annet uløst spørsmål inn mot innspurten.

Verst for de yngste

Pensjonsreformen som ble innført i 2011, ble bare delvis gjennomført i offentlig sektor etter at forhandlingene om offentlig tjenestepensjon strandet i 2009.

I mellomtiden har ordningen blitt stadig dårligere for de yngre årskullene på grunn av innføringen av såkalt levealdersjustering.

Arbeidstakerorganisasjonenes klare krav er at også fremtidige generasjoner skal ha krav på to tredeler av lønnen ved fylte 67 år. Dagens unge ligger an til å få langt under 50 prosent av lønnen – noen grupper helt ned mot noen og 40 prosent – eller måtte jobbe til langt opp i 70-årene – med dagens ordning.

Forhandlingene ble komplisert av at det er sprikende interesser mellom ulike grupper av ansatte. Arbeidstakerne er representert ved LO, Unio, YS og Akademikerne, mens arbeidsgiversiden er representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, KS, Spekter og Oslo kommune.

Ettersom partene ble enige fredag, vil de ulike sammenslutningene legge fram forslag til ny avtale til uravstemning hos sine forbund.