Det vil koste mellom 22 og 42 billioner euro i perioden 2020 til 2050 for verdens land å holde den globale oppvarmingen under 2 grader, anslår forfatterne bak en artikkel i tidsskriftet The Lancet Planetary Health.

Beløpet tilsvarer mellom 211 og 404 billioner kroner regnet med dagens kurs.

Lavere dødstall

Men forskerne har også beregnet at dersom togradersmålet nås, vil det også bety en nedgang på 21–27 prosent i dødsfall knyttet til luftforurensing.

I følge World Health Organization dør det tre millioner mennesker hvert år av lutforurensning.

– Avhengig av hvilken strategi som følges for å begrense klimaendringene, viser anslagene at på verdensbasis kan de reduserte helseutgiftene være 1,4-2,5 ganger større enn kostnadene for klimatiltakene, skriver de i artikkelen.

Helseutgiftene knyttet til luftforurensning inkluderer medisinsk behandling, ivaretakelse av pasienter og redusert produktivitet.

Andre helsegevinster

Forskeren sier de landene som kan regne med den største nedgangen i helserelaterte utgifter er India og Kina, som er plaget av svært alvorlig luftforurensning.

– Og her snakker vi kun om helsebesparelser knyttet til redusert luftforurensning, sier medforfatter Anil Markandya ved Det baskiske senteret for klimaendringer.

Medforfatteren forteller at andre helsegevinster ikke er tatt med, noe som betyr at deres anslag er mindre enn den samlede gevinsten. Dødsfall og sykdommer forbundet med andre aspekter av den globale oppvarmingen er altså ikke med i regnestykket.

(NTB)