Håvard (51) overlevde kreften, men fikk 17 nye diagnoser

Da kreften var borte regnet, Håvard seg som frisk. Men ni år etter sliter han fortsatt med store senskader etter den kraftige kreftbehandlingen.

I 2009 fikk Håvard Aagensen (51) kreft i nesen og halsen. For den sporty og friske 42-åringen var beskjeden et sjokk. Men han var kampklar.

Seks uker med stråling hver dag, samt cellegiftbehandling gjorde susen. Han ble til slutt erklært kreftfri. Men ni år etter er fortsatt ikke livet som det var før han ble syk.

– Jeg er ikke syk. Jeg ser ikke på meg selv som syk. Jeg er redusert og jeg har begrensninger. Men jeg har masse kapasitet, lyst, vilje og evne som er verdifull, sier Håvard til TV 2.

Minst 17 skader

For Håvard var ikke klar over hvor skadelig behandlingen han fikk faktisk var. Han har i dag minst 17 forskjellige senskader som er relatert til den kraftige strålebehandlingen han fikk.

Han sliter blant annet med ukontrollert skjelving, han mangler et stemmebånd, han sliter med svelg og pust, nakken stiv og skuldrene betent. I tillegg er immunforsvaret ekstremt redusert og han sliter med fatigue og blir svært sliten.

– Jeg ville jo gjort det samme igjen. Jeg overlevde. Men jeg skulle gjerne visst på forhånd hva slags konsekvenser det ville få for meg og mitt liv. Og det ønsker jeg å sette fokus på, sier Håvard.

Ikke alene

Stadig flere overlever kreft her i landet. Av de rundt 33.000 som hvert år får en kreftdiagnose overlever 70 prosent. Men av de igjen opplever også en tredel senskader.

Nå ønsker kreftforeningen et større fokus på forskning som skal finne ut av hvordan man kan redusere senskader hos kreftpasienter.

Anne Lise Ryel i Kreftforeningen skal samle inn penger som skal gå til forskning på senskader.
Anne Lise Ryel i Kreftforeningen skal samle inn penger som skal gå til forskning på senskader.

– Tidligere har vi ikke alltid relatert disse skadene til behandlingen. Vi vet også at man ofte får forskjellige type skader, og at noen får skader og andre ikke. Men dette må vi har mer forskning og kunnskap om, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Kreftforeningen har i disse dager en aksjon som heter krafttak mot kreft. Pengene fra innsamlingen skal gå til forskning på senskader etter kreftbehandling.