Tidligere stortingsdirektør Ida Børresen verner stortingspresident Olemic Thommessen (H), og trekker tilbake uttalelser hun ga i en pressemelding 15. februar om hva Thommessen visste om den store kostnadssprekken da han informerte Stortinget 20. desember i fjor.

Børresen skrev følgende i sin tidligere pressemelding da hun trakk seg 15. februar.

«Før jul varslet vi presidentskapet om at vi trolig ville gå ut over kostnadsrammen på 1,8 mrd. og har behov for en tilleggsbevilgning. På dette tidspunktet var vi ikke kjent med at beløpet kunne bli så betydelig»

I dag beklager hun at hun var upresis i pressemeldingen.

I brevet til Stortingets presidentskap bekrefter Børresen at hun har ansvaret for manglende kostnadskontroll.

– Jeg beklager at jeg har bidratt til uklarheten. Jeg ser at mine uttalelser om dette var upresise.

– Stressende

Børresen gjør full retrett i eposten til presidentskapet, som i tillegg til Thommessen består av Abid Q. Raja (V), Magne Rommetveit (Ap), Eva Kristin Hansen (Ap), Morten Wold (Frp) og Nils T. Bjørke (Sp).

«Jeg ser at det i media er gjort et poeng ut av at jeg i pressemeldingen etter min avgang torsdag 15. februar – og vel også i noen av intervjuene jeg gjorde umiddelbart etter min avgang – ga inntrykk av at jeg hadde gitt Stortingets presidentskap informasjon om den økonomiske stillingen byggeprosjektet som ikke fremgikk av stortingspresidentens redegjørelse i Stortinget like før jul. Jeg beklager at jeg har bidratt til denne uklarheten, og jeg ser nå at mine uttalelser om dette var upresise. Slik jeg ser det, ble presidentskapet i desember 2017 gitt et todelt budskap; for det første at prosjektets økonomi var presset, men for det andre at rammen på ca. 1,8 mrd fortsatt lå fast. Det var altså en bekymringsfull situasjon, men en ville arbeide med tiltak for å sikre at rammen ble holdt. Det ble ikke gitt informasjon til stortingspresidenten eller presidentskapet som tilsa at det presidenten sa i stortingssalen var uriktig. Saksfremleggene til presidentskapets møte 7. desember viser jo også dette. Jeg kan ikke tilskrive den uklarheten om dette som ble skapt av min pressemelding annet enn at det var en utrolig stressende dag der jeg på kort tid måtte ta stilling til spørsmål av stor personlig betydning, og hvor det var vanskelig å få alle detaljer riktig», skriver hun.

Børresten trakk seg som direktør etter et dramatisk møte i Stortingets presidentskap torsdag 15. februar, der det ble kjent at det lå an til en kostnadssprekk på 1,2 milliarder kroner på Stortingets byggeprosjekt.

I en pressemelding fra Stortinget ble det oppgitt at bakgrunnen for avgangen var mangelfull informasjon om byggeprosjektets utvikling.

Børresen ønsker ikke å kommentere eposten overfor TV 2.