Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept av en 15 år gammel jente som bodde på barnevernsinstitusjonen der hun jobbet.
Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept av en 15 år gammel jente som bodde på barnevernsinstitusjonen der hun jobbet. Foto: Privat

ble drept på jobb – foretaket får bot:

Familien til Anna Kristin (30) reagerer kraftig

Små Enheter aksepterer 200.000 kroner i bot etter Vollen-drapet i 2014. Familien til miljøterapeuten som ble drept mener at boten er for lav.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Små Enheter burde hatt en egen skriftlig instruks for nattevaktens arbeid, heter det i statsadvokatens begrunnelse for foretaksboten.

Miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept på barnevernsinstitusjonen på Vollen i Asker natt til tirsdag 28. oktober 2014.

Backlund var da alene med en 15 år gammel jente som ble dømt til ni års forvaring for drapet.

Rettet opp i avvik

Konsernsjef Tom Tidemann i Unicare, som har kjøpt Små Enheter, sier de vil vedta boten.

– Politiet og påtalemyndigheten har gått grundig inn i saken. Det har skjedd en ubeskrivelig tragedie og vi håper dette gir noen endelige svar til dem som er berørt og rammet. Vi tar med oss dette i det videre forbedringsarbeidet i selskapet, sier han.

Avvikene er ifølge Tidemann rettet opp.

– Lærdommen fra dette er delt med både offentlige og private aktører. Vi har også lagt ned avdelingen i Vollen og flyttet den til lokaler vi mener er bedre egnet, sier han.

Små Enheter drives i dag av en ny daglig ledelse.

Brudd på arbeidsmiljøloven

Både Arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, samt tingretten og lagmannsretten i straffesaken, påpekte brudd på arbeidsmiljøloven hos Små Enheter.

Denne delen av siktelsen ble imidlertid henlagt. Statsadvokaten mener Små Enheter har gjort det arbeidsmiljøloven krever for å forebygge vold fra beboerens side, gjennom en tverrfaglig kartlegging av risiko for vold og gjennom tiltak Små Enheter iverksatte.

Tidemann sier Små Enheter etter hendelsen startet en total gjennomgang av systemene og rutinene.

– I 2015 kom vi inn som eier, og vårt hovedfokus har naturlig nok vært å gjøre sikkerheten for ansatte og beboere så god som overhodet mulig. Vi har bidratt med kompetanse og ressurser for å gå gjennom og forbedre systemet, sier Tidemann.

Vurderer klage

Familien til Anna Kristin Gillebo Backlund reagerer på det de mener er en for svak reaksjon fra statsadvokatens side.

– En bot på 200.000 kroner er så godt som ingen reaksjon, sier drapsofferets bror Amund Gillebo.

Familien mener Små Enheter kunne gjort mer for å forhindre at drapet kunne skje. De vurderer å klage inn vedtaket fra statsadvokaten.

– Reaksjonen samsvarer på ingen måte med konsekvensen av det som skjedde. At vår Anna Kristin ble drept og en ung jente ble dømt til forvaring, sier Gillebo.

– Jeg mener det er viktig at myndighetene i en så alvorlig sak gir et klart signal til arbeidsgivere om at arbeidsmiljøloven er viktig og at lovbrudd får konsekvenser. Det føler vi ikke er tilfelle nå, og det er uheldig.

Familien mener dessuten at det har tatt for lang tid å ferdigstille tiltalen, og har klaget dette inn til Riksadvokaten. De mener saken burde fått høyere prioritet gitt de alvorlige konsekvensene.