Nemndleder i UNE trakk seg etter klage i Leila-saken

Da UNE skulle undersøke om de gjorde feil da Leila Bayat (38) ble utvist og pisket i Iran, satte de samme nemndleder som gjorde utvisningsvedtaket på saken.

Da Leila kom tilbake til Norge 13. oktober i fjor etter en hemmelig operasjon, lovet Utlendingsnemnda en grundig gjennomgang av saksbehandlingen.

Leila ble innkalt til et intervju med en nemndleder og to nemndmedlemmer. Selv hadde hun med seg to advokater fra firmaet Tveter og Kløvfjell.

Etter det seks timer lange intervjuet krevde advokatene at nemndlederen ble fjernet fra saken.

– I forbindelse med samtalen Leila hadde med utlendingsnemnda etter at hun kom til Norge, så falt det det uttalelser i nemndmøtet fra UNEs side, som vi anså for å være graverende. Vi kunne ikke da la være å fremme en inhabilitetsinnsigelse, sier advokat Preben Kløvfjell til TV2.

Nemndlederen som skulle gjennomgå saken på nytt, viste seg å være samme person som gjorde det opprinnerlige vedtaket om å utvise Leila, og senere tok stilling til flere omgjøringsbegjæringer.

– UNE tok klagen vår på stort alvor og konklusjonen var at nemndleder måtte fjernes fra saken, sier Kløvfjell.

Etter det TV 2 får opplyst, valgte nemndlederen selv å trekke seg etter reaksjonene fra Leilas advokater.

Bildene gransket av rettsmedisinere

TV 2 viste 20. september i fjor en rekke private bilder og videoer Leila Bayat fikk tatt for å dokumentere at hun ble pisket i Teheran, som straff for at hun hadde drukket alkohol.

Bildene skapte en storm av protester mot at Norge så ut til å ha sendt en asylsøker tilbake tortur. UDI opplyste at utvisningen var bygget på en rapport fra den norske ambassaden i Teheran i 2010, som hevdet at shariadommen på 80 piskeslag var falsk.

Etter piskingen inviterte den norske ambassaden i Teheran henne til et møte, og to nye eksperter fikk i oppgave å gå igjennom dommen på nytt, samt Leilas dokumentasjon på at straffen ble gjennomført.

– Ingen av dem konkluderer med at dommen er falsk. Dette betyr at vi hittil kan ha bygget på feil forutsetninger. Det er i så fall veldig beklagelig. Hvis vedtak gjøres på feil faktagrunnlag, da kan resultatet bli feil, uttalte UNE.

De private bildene og videoene Leila fikk tatt er grundig undersøkt, og vurdert i forhold til hennes forklaring om hvordan hun ble pisket.

– UNE har oversendt dette materialet til til Rettsmedisinsk institutt, som har vurdert det og konkludert. Slik vi ser det er konklusjonen i tråd med Leilas forklaring, sier Kløvfjell.

– Stor belastning for Leila

Advokaten forventer nå at Leila Bayat blir innvilget flyktningestatus i Norge.

– Jeg skal ikke prosedere, men det er ingen hemmelighet at vår oppfatning er at saken har vært overoppfylt når det gjelder dokumentasjon. Så langt har alle påstander UNE har søkt å etterprøve gått i hennes favør, sier Leilas advokat.

Han mener det er underlig at UNE forsatt ikke har konkludert i saken, fire måneder etter at Leila kom tilbake til Norge.

– Vi har respekt for at saken ikke bare er alvorlig for Leila, men det er klart at det også er en alvorlig sak for norske myndigheter. Tatt i betraktning det som har skjedd, ser man at UNE har behov for en grundig behandling, men det er klart at den tiden som har gått har vært en stor, stor belastning for Leila.

Det er satt opp et nytt nemndmøte om saken tirsdag, og Kløvfjell forventer at man da trekker en konklusjon. Vedtaket blir imidlertid ikke kjent før det foreligger et skriftlig, begrunnet vedtak.

UNE ønsker ikke å kommentere noen sider ved saken før vedtaket er gjort.