Stortingets direktør trekker seg etter at byggesprekk økte med en halv milliard

Store kostnadsoverskridelser på grunn av mangler i prosjekteringsarbeidet. – Rystende lesning, sier stortingspresidenten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stortingets byggeprosjekt er beregnet å koste 2,32 milliarder kroner – en sprekk på 1,2 milliarder.

– Etter dagens møte i presidentskapet har Stortingets direktør Ida Børresen meddelt at hun har stilt sin stilling til disposisjon, noe presidentskapet tar til etterretning og godtar, heter det i en pressemelding fra Stortinget.

Årsaken til de store kostnadsoverskridelsene er ifølge Stortingets presidentskap mangler i prosjekteringsarbeidet, noe som har ført til at betydelige endrings- og tilleggsarbeider er blitt nødvendig. Det betyr at tegninger og beskrivelser som ligger til grunn for kontrakten med entreprenøren, er mangelfulle eller ikke gjennomførbare.

– Rystende


Dette har vært et vedvarende problem – også gjennom høsten, ifølge presidentskapet.For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder kroner. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Nå kan sluttsummen bli 2,3 milliarder.

Oppdaterte kostnadsanslag og risikoanalyser skal ha blitt lagt fram under møter mellom presidentskapet, stortingsdirektør Ida Børresen og prosjektledelsen torsdag.

– Jeg trekker meg fordi prosjektet nå har kommet i en så alvorlig situasjon. jeg føler at jeg må ta ansvar for at denne informasjonen ikke har kommet frem før, sa Ida Børresen til TV 2 etter pressebriefen torsdag.

Olemic Thommessen sier til TV 2 at han nærmest ikke trodde sine egne ører da han ble kjent med overskridelsene. Han kaller det «rystende lesning».

– Har du vurdert å trekke deg?

– Presidentskapet er øverste ansvarlige organ. Jeg mener å ha tillit i presidentskapet.

Multiconsult sier til TV 2 at de ikke kjenner seg igjen slik de blir fremstilt av stortingspresidenten.

Ber om informasjon

SV mener stortingspresident Olemic Thommessen (H) på nytt må redegjøre for Stortinget om utviklingen i byggeprosjektet, som blant annet omfatter rehabilitering av nabogården til Stortinget, en underjordisk tunnel og et nytt postmottak.

– Dersom det kommer nye overskridelser nå som vi akkurat har godkjent budsjettet, er det svært alvorlig, sier SVs fungerende parlamentariske leder Kari Elisabeth Kaski til DN.

For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder, og nå ligger det an til enda en justering, skrev Dagens Næringsliv tirsdag.

Da opererte avisen med et anslag på 2 milliarder kroner, men nå kan det altså se ut til at sluttsummen blir enda større.

Varslet endringer

Som siste taler i debatten om nysalderingen av statsbudsjettet for 2017 grep stortingspresidenten selv ordet i Stortinget 20. desember i fjor.

Han viste til at Stortinget har stevnet rådgivningsselskapet Multiconsult, samtidig som han varslet en endring i måten slike byggesaker håndteres på.

– Presidentskapet er opptatt av at vi skal ta lærdom av dette prosjektet i framtidige byggesaker, sa Thommessen.

Tydeligere formalisering av roller og ansvar mellom Stortingets ulike organer og en løsning der Statsbygg bistår i større byggeprosjekter, ventes å være blant anbefalingene fra en arbeidsgruppe som er nedsatt av Stortinget.

Så vel Riksrevisjonen som Stortinget selv har kritisert styringen med byggeprosjektet, som ble innledet mens Aps Dag Terje Andersen var stortingspresident.

(©NTB)