SISTE: Retten har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at siktede skal løslates.

Dette skyldes, som det fremgår ovenfor, manglende fremdrift i etterforskningen, usikkerhet rundt når hovedforhandling vil bli berammet og at fortsatt fengsling derfor ikke anses rimelig, jf. straffeprosessloven.

Det komme frem i den judisielle rapporten som ble et tema i forbindelse med fengslingsmøte i Salten tingrett i Bodø i dag.

– Jeg er livsfarlig

– Det er en meget grundig rapport på 47 sider og konklusjonen er at han er strafferettslig tilregnelig. Det har min klient ment hele tiden og det oppfatter han som en bekreftelse av hans syn på saken, sier advokatens forsvarer Tarjei Ræder Breivoll til TV 2.

Advokaten ble pågrepet i København 2. november etter at han postet en innlegg på Facebook der han truer med å kjøre inn i en folkemengde.

– Jeg er livsfarlig, jeg har en stor bil og kan ta livet av mange, sier mannen på videoen.

Han er også siktet for trusler om seksuelle overgrep mot en kvinnelig ansatt i politiet samt drapstrusler mot flere navngitte personer.

– Dette har bare vært harselering. Jeg er sjokkert over at politiet tolker mine uttalelser som terrortrusler, sier den siktede advokaten.

Refser politiet

Advokatens forsvarer er svært kritisk til politiets etterforskning i denne saken.

– Politiet har ikke gjort noe arbeid i saken på tre måneder til tross for at de ved hvert eneste fengslingsmøte sagt at nå skal det og det skje. Det er oppsiktsvekkende at politiet i en sak med en terrorsiktelse ikke foretar seg noe som helst i initialfasen av etterforskningen, sier Ræder Breivoll til TV 2.

Politiet i Troms har fått tilbud om å svare på kritikken fra advokat Ræder Breivoll, men har ikke besvart TV 2 sin henvendelse tirsdag ettermiddag.

Politiet ønsker å holde advokaten fengslet frem til hovedforhandling, men saken er fortsatt ikke berammet for tingretten.

– Politiet har i lang tid sagt at saken skal komme opp i mars eller april. Når saken ennå ikke er forhåndsberammet,så stiller jeg meg tvilende til om de klarer å holde seg til det løftet. Mitt ønske er at saken skal komme opp så fort som mulig, og det er siktedes ønske også, sier forsvareren.

Kjennelsen fra Salten tingrett når det gjelder politiets krav om fire nye uker i varetekt er ventet å komme i løpet av onsdag formiddag.