Enkelte medisiner virker dårligere på kvinner enn på menn

Vanlige legemidler som Paracet og Ibux kan ha ulike virkninger og bivirkninger på kvinner og menn. Det står det imidlertid ingenting om i norske bruksanvisninger.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Dette er ikke bra, sier seniorrådgiver ved seksjon for ledelse ved Det medisinske fakultet, UiO, Jeanette Magnus.

Flere bivirkninger hos kvinner

– Kvinner rapporterer flere bivirkninger på langt flere legemidler enn menn, melder seniorrådgiveren.

Hun er redd den ulike virkningen fort kan bli bagatellisert til at «kvinner klager mer».

– I realiteten er snakk om en naturlig ulik respons mellom kjønnene når det gjelder mange legemidler, sier hun.

Naturlig forklaring

Seniorrådgiveren forklarer at forskjellene mellom kjønnene går på hvordan legemiddelet blir tatt opp i organismen, hvordan det fordeler seg, og hvordan det transporteres rundt i kroppen. Det er også forskjell knyttet til kjønnene i hvordan legemiddelet i siste ende blir skilt ut og behandlet.

– Det kan altså bety forskjell i mengde og lengde legemiddelet er i kroppen, forskjell i effekt, og da også ulike bivirkninger hos kvinner og menn.

Kvinner utenfor medikamentutprøvning

Jeanette Magnus forklarer at det har blitt sånn fordi legemiddelindustrien i nyere tid unngår å teste kvinner for medikamenter.

– For noen år siden ga flere medisinundersøkelser utslag i store fødselsskader hos kvinner. I ettertid har man derfor vært veldig restriktive i å inkludere kvinner i medikamentutprøving.

Hun mener dette har slått ut den gale veien, og at det er feil at man ikke skal inkludere kvinner over 60 år i slike undersøkelser «fordi de kan bli gravide».

– Vi er jo ikke som Sara (bibelsk skikkelse, red.anm.) som fikk barn til hun ble 90 år. Så dette her er litt utfordrende.

Kan være farlig

Fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, er også bekymret. Han mener at doseringsanbefalinger burde være tilpasset menn og kvinner.

Det at mange kvinner opplever sterkere bivirkninger enn menn kan i noen tilfeller være farlig. I de fleste tilfeller er det heldigvis ikke det, sier Madsen.

Han understreker at kvinner ikke må bli redde for å ta medisinene sine.
– Men vi vet at noen medisiner faktisk virker dårligere hos kvinner enn hos menn, legger han til.

Bør gjøre som USA

Madsen viser til et eksempel med legemiddelet acetylsalisylsyre, bedre kjent som Albyl-E, som brukes for beskyttelse mot blodpropp. Dette virker dårligere hos kvinner enn hos menn, ifølge Madsen.

– Det er mange interessante biologiske faktorer som ligger bak dette. Men kvinnen har altså ikke den samme nytten av denne medisinen som menn. Vi har vært for dårlige til å angi forskjeller når det gjelder virkning hos menn og kvinner.

Han gir også et eksempel på en mye brukt sovemedisin ved navn Zolpidem som skilles langsommere ut hos kvinner.

– I Amerika har man sagt at kvinner skal ta lavere dose for å ikke få «hangover» dagen etter. Det har vi ikke gjort i Norge, og det burde vi nok gjort.

Gjelder også kolesterol

Den ulike virkningen gjelder også kolesterollegemidler, ifølge seniorrådgiver Magnus.

Kolesterolsenkende medisiner er vanlig å gi etter man har hatt en episode med en hjerte-karsykdom, for eksempel et hjerteinfarkt, men er også brukt som forebygging av høyt kolesterol uten at man har hatt en episode.

Kolesterolmedisinen har ifølge Magnus lik effekt på overlevelse og reduksjon i nye episoder av hjerte-karsykdommer hos både menn og kvinner. Det er derimot ikke tilsvarende effekt i normal forebygging av for høyt kolesterol.

– Ved primærforebygging, som for eksempel i forebygging av for høyt kolesterol, viser det seg at kvinner faktisk ikke har noen primærforebyggende hjelp av dette, mens menn har det.

Hun viser til USA der det derfor ikke lenger er anbefalt at kvinner bruker kolesterolmedisin som primærforebyggende tiltak.

Ønsker endring

Magnus ønsker nå at Norge skal skifte kurs.

– Kanskje vi skal gjøre noe i Norge som kan være banebrytende ved å si at vi skal notere ned når det er forskjeller, og når det ikke er forskjeller mellom kjønnene.

Madsen er enig i at det bør foretas en endring i praksis.

ULIK VIRKNING: Helt vanlige legemidler som smertestillende kan gi ulik effekt avhengig av kjønn.
ULIK VIRKNING: Helt vanlige legemidler som smertestillende kan gi ulik effekt avhengig av kjønn. Foto: Scanpix

– Legene følger det som står i bruksanvisningen. Problemet er at bruksanvisningen ikke skiller mellom menn og kvinner. Ofte gir man da samme dose til begge kjønn, også er kvinnen litt eldre og har mindre kroppsstørrelse. Dermed får hun en høyere konsentrasjon av legemiddelet som gjør at hun får flere bivirkninger.

Ikke juster selv

Han vektlegger at det aller viktigste for fastlegen er legemiddelgjennomgang. Det innebærer at fastlegen årlig skal sette seg ned med pasienter som bruker fire eller flere medisiner i året, gå igjennom alle legemidlene og se om pasienten har virkning og bivirkninger av dem.

– Det jobbes nå med at legen skal få automatisk innkalling av pasientene, slik at dette blir en enda bedre etterfulgt ordning, informerer Madsen.

Både Magnus og Madsen er tydelige på at kvinner ikke må starte med å justere medisindosene sine selv.

Lover bedring

– Når det har vært påvist kjønnsforskjeller så må vi rapportere det. Når det ikke har vært undersøkt, burde vi henstille til produsenten å gjøre det, avslutter Magnus.

Den medisinske fagdirektøren i Statens legemiddelverk lover at systemet for merking av kjønnsforskjeller vil bli bedre.