I 2010 ble den da 43 år gamle politimannen dømt til ti års forvaring for overgrep mot i alt 18 gutter i Norge, Romania og Brasil.

Dommen falt i Gulating lagmannsrett.

Mannen, som da tjenestegjorde i Hardanger, ble også dømt for å ha produsert og distribuert materiale som viser overgrep mot barn.

Retten var klar på at forvaring var nødvendig fordi samfunnet måtte vernes mot den tidligere politimannen.

Dommen fra 2010 hadde en minstetid på seks år. 29. august 2016 besluttet Tønsberg tingrett at han skulle løslates med en prøvetid på to år.

Tre uker senere var den tidligere betjenten en fri mann, men han ble ilagt flere kontrolltiltak.

Fikk opplysninger fra USA

51-åringen skulle kun benytte PC, nettbrett og telefon som var kjent for Kriminalomsorgen. Han måtte også gi fra seg brukernavn og passord på det elektroniske utstyret han benyttet.

Kriminalomsorgen kunne til enhver tid også kreve at han leverte inn PC og mobil for kontroll. Han ble nektet å slette egne søkelogger, og den tidligere politimannen fikk heller ikke lov til å benytte anonymiserings- og fildelingstjenester.

Men kontrolltiltakene var til liten nytte.

Kun få uker etter at han ble prøveløslatt, fikk Kripos opplysninger om at mannen var på ferde igjen.

Via USA og selskapet Microsoft fikk norsk politi opplysninger om at mannen hadde lastet opp to overgrepsbilder av barn.

Vil forlenge forvaringen

Via e-postkonto, abonnementsinformasjon og andre elektroniske spor, har norsk politi konkludert med at opplastningen kan knyttes til den 51 år gamle mannen.

Han ble pågrepet 1. februar. Da fant politiet ut at han hadde brukt en maskin som ikke Kriminalomsorgen var kjent med, og at han hadde brukt en såkalt anonymiseringstjeneste.

Ettersom lovbruddet ble begått mens han hadde prøvetid fra forvaringsdommen, ber påtalemyndigheten nå om at forvaringsdommen han ble idømt i 2010 nå forlenges.

I første omgang ønsker de at den forlenges til februar 2021.

– Må vernes fra samfunnet

Tirsdag startet saken i Gjøvik tingrett, der retten må ta stilling til om forvaringsdommen skal forlenges.

I tillegg til å være tiltalt for å ha lastet ned overgrepsbilder av barn, er han også tiltalt for å ha oppbevart skytevåpen uten å ha gyldig tillatelse.

Påtalemyndighetens hovedbegrunnelse for at de ønsker forvaring, er at det «anses som nødvendig for å verne samfunnet».

Mannen, som de senere årene har vært bosatt på Toten, forsvares av advokat Ann Turid Bugge. Hun opplyser til TV 2 at hennes klient erkjenner straffskyld på alle tiltalepunkter.