Frykter ny permisjon går ut over barn og mor

Regjeringen vil innføre 15 ukers pappapermisjon fra 1. juli. Men kan fedrekvoten bli for stor? Jormorforbundet frykter det vil gå ut over barna, og at norske mødre vil amme mindre enn i dag.

De siste 25 årene har fars obligatoriske del av foreldrepermisjonen gradvis økt fra fire til ti uker. Nå foreslår regjeringen å øke fars andel til 15 uker. Det betyr mindre av den totale permisjonen til mor.

Jordmorforbundet frykter at det vil gå ut over antall mødre som fullammer barna sine, men understreker at de i utgangspunktet ikke er imot økt pappapermisjon.

– Jordmorforbundet tenker i utgangspunktet at dette ikke er en god idé. Hovedgrunnen til at vi ikke er for den anbefalingen, det er at vi ser at etterhvert som mors uker går ned, er proporsjonalt med at ammingen går ned. Og amming er veldig viktig for helsa til både mor og barn, sier Kristin Holanger som er nestleder i jordmorforbundet.

Ulike løsninger

På åpen barnehage på Kjelsås i Oslo er det ulikt hvordan familiene har valgt å fordele permisjonen. John Kibsgaard har valgt å dele permisjonen 50/50 med sin kone.

– Jeg skal ha åtte måneder permisjon. Vi har litt ulønnet for å strekke det langt nok, men vi har delt permisjonen så det totalt blir 16 måneder, forklarer han.

For Helle Svare Lorentzen var det viktig å komme seg tilbake i jobb relativt raskt.

Fakta: Foreldrepermisjon

Den totale foreldrepermisjonen er i dag på 49 eller 59 uker, avhengig om du velger 100 prosent eller 80 prosent lønn.

I dag er mødre- og fedrekvoten på ti uker hver. Resten av permisjonen kan familiene dele som de vil.

Regjeringen ønsker å øke kvotene til 15 uker hver. Noe som gjør at den frie permisjonen man i dag kan fordeles fritt reduseres. Den totale permisjonen forblir den samme.

Det var 14 uker fedrekvote under de rødgrønne, det ble endret til ti uker da den borgerlige regjeringen tok makten. Men nå har Venstre fått gjennom 15 uker permisjon i den nye regjeringserklæringen.

– Jeg tok ut åtte måneder, så tok far over. Jeg hadde akkurat begynt i ny jobb, så det føltes veldig riktig å ikke ha lenger permisjon, sier hun.

Usikker effekt

Likestilling er det viktigste argumentet for fedrekvoten og lenger foreldrepermisjon. Men professor i sosiologi Trude Lappegård, sier vi foreløpig ikke vet hvor godt fedrekvoten bidrar til likestilling.

– Effekten av fedrekvoten kan være vanskelig å måle fordi det ikke nødvendigvis gir umiddelbar resultater. Men det vi vet helt sikkert, er at fedrekvoten har gjort at flere fedre tar permisjon. Men det har vært vanskeligere å vise at bruk av fedrekvoten har ført til mer likestilling, sier Lappgård.

Jordmorforbundet sier de også opplever at flere kvinner tar ut ulønnet permisjon når fedrekvoten øker.

– De tar ut ulønnet permisjon for å få fulgt de nasjonale ammerådene. Og det går da igjen ut over deres pensjon, livslønn og sykerettigheter, sier Holanger.