Din Utvikling AS leverer arbeidsmarkedstiltak til NAV.
Din Utvikling AS leverer arbeidsmarkedstiltak til NAV. Foto: Christer Auger

SENDER FAKTURAER TIL EGET SELSKAP:

Slik tjener de millioner på å jobbe for NAV

I løpet av fire år fikk Din Utvikling AS utbetalt 359 millioner fra NAV for å hjelpe arbeidsledige ut i jobb. I samme periode hadde tre partnere i selskapet en skattbar inntekt på 39 millioner kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Din Utvikling AS har vokst fra å være et lite konsulentselskap til å bli en av NAVs største private leverandører.

På oppdrag fra NAV forsøker selskapet å hjelpe arbeidsledige ut i jobb, blant annet ved å tilby dem CV-kurs og ved å skaffe arbeidstrening i bedrifter.

Det har vist seg å bli god butikk for selskapets ledere.

I tillegg til å motta lønn, honorarer og utbytte, har de tre lederne også sendt fakturaer til selskapet. Ved å sende fakturaer fra egne holdingselskaper til Din Utvikling AS, har de tre fått utbetalt flere millioner kroner i salgsprovisjon.

– En uting

Professor ved Høgskolen i Innlandet, Bjarne Jensen, mener fakturering av salgsprovisjon i et offentlig finansiert selskap er en «uting».

– Jeg er overrasket over at det kan foregå i et selskap som stort sett er finansiert av det offentlige, som har så mange ansatte og som driver tjenester for en offentlig organisasjon som NAV. En må nesten stille spørsmål om NAVs ledelse har vært oppmerksom på dette, sier Jensen til TV 2 Nyhetene.

Økonomiprofessor Terje Rein Hansen ved Norges Handelshøyskole ser ikke noe galt med selskapets praksis.

– Det betyr jo bare at de flytter pengene over i et annet selskap. Grunnen er nok at de har hatt ulik grad av suksess med det de driver med. På denne måten fordeler de overskuddet ulikt, sier Terje Rein Hansen til TV 2 Nyhetene.

Han mener det er naturlig at ledere i et selskap som går bra også får godt betalt.

– Selskapet har hatt kjempesuksess, og da er det ikke urimelig at de sitter igjen med fem, seks millioner i inntekt. Det er ikke mer enn det en middelmådig skatteadvokat tjener her i landet, sier Rein Hansen.

Salgsrekord

TV 2 har i en serie reportasjer satt søkelyset på bruk av arbeidsmarkedstiltak her i landet. Siden 2013 har NAV utbetalt totalt 19,3 milliarder kroner til tiltaksarrangører. Fire private aktører har alene mottatt 2,7 av disse milliardene.

En av disse aktørene er Din Utvikling AS.

Da selskapet ble etablert i 2004, drev Din Utvikling AS med salg av konsulenttjenester til privat sektor og omsatte for drøyt to millioner. Selskapet inngikk sin første kontrakt med NAV i 2010.

I årene som fulgte økte antallet arbeidsledige og NAV trengte flere tiltaksplasser. I 2017 har selskapet salgsinntekter på over 200 millioner og har i hovedsak én kunde: NAV.

Det meste av salgsinntektene er penger fra statsbudsjettet, penger som er bevilget for å få arbeidsledige ut i jobb.

TV 2 har tidligere omtalt en av selskapets suksesshistorier da eks-narkomane Lasse fra serien «Petter uteligger» fikk jobb ved hjelp av en karriereveileder i Din Utvikling AS. Men også historien til Ingunn Raissis i Stavanger, som fortsatt er arbeidsledig etter et halvt år på tiltak i regi av selskapet.

– Må ha et visst overskudd

6. desember i fjor møtte TV 2 strategisk rådgiver i Din Utvikling, Hans V. Sunde. Han sier at fra halvparten til to tredjedeler kommer i arbeid etter å ha vært i et av selskapets tiltak.

– Hvor lønnsomt er det å levere arbeidsmarkedstiltak i Norge?

– Alle virksomheter har behov for å drive med noe overskudd. Det er jo helt nødvendig for å kunne drive en sunn drift videre, særlig med tanke på faglig utvikling. Vi har jo et arbeidsmarked som er i ganske stor endring, og da kreves det nye måter å jobbe på og en del investeringer. Det at NAV har kjøpt så mange tjenester representerer først og fremst det enorme behovet for å hjelpe folk inn i arbeidslivet, sier Hans V. Sunde til TV 2.

– Men er det lønnsomt?

– Som sagt, et visst overskudd, det må en drive med. Men jeg tror ikke det er karriereveileder du skal bli hvis du ønsker å bli rik.

Midlertidige kontrakter

Arbeidsmarkedstiltakene til Din Utvikling AS har i stor grad blitt gjennomført av veiledere som er selvstendig næringsdrivende konsulenter. De fakturerer selskapet rundt 350 kroner i timen.

Dette beløpet skal dekke lønn, pensjon, forsikring og andre utgifter som for eksempel transport. Jobber de vanlige arbeidsdager, gir det en helt ordinær lønn på nivå med en gjennomsnittlig lærer.

Men de har midlertidige kontrakter som selskapet kan si opp dersom behovet skulle bli mindre.

Mens veilederne fakturerer selskapet rundt 350 kroner i timen, fakturerer Din Utvikling AS 580 kroner for den samme timen - til NAV.

Selskapet sitter dermed igjen med rundt 40 prosent av fakturert timepris. Dette skal dekke leie av lokaler, administrasjon, videreutvikling av selskapet, og eventuelt utbytte til eierne.

Selskapet har den siste tiden fått kritikk for bruken av midlertidige kontrakter, og har tilbudt flere av sine konsulenter fast stilling.

Selskapet opplyser til TV 2 at de i 2016 kjøpte tjenester fra 170 frittstående konsulenter og at de per i dag har 140 fast ansatte. De opplyser videre at andelen faste ansatte skal økes i 2018.

– Uakseptabelt

Professor ved Høgskolen i Innlandet, Bjarne Jensen, er overrasket over at NAV tillater denne typen kontrakter.

– En av NAVs hovedoppgaver er å hjelpe de som har vansker i arbeidsmarkedet over i trygge og stabile arbeidsforhold. Da er det svært overraskende at NAV benytter seg av løsarbeidere og kontraktører i dette arbeidet. Dette er noe som skaper utrygghet i arbeidsmarkedet, og det legger til rette for å svekke arbeidstakernes rettigheter og trygghet i arbeidsmarkedet. Vi får håpe at ledelsen i NAV er ukjent med disse virkningene av måten de driver sin virksomhet på, sier Bjarne Jensen.

– Men er det ikke naturlig at et selskap som dette må ha en viss fleksibilitet i organisasjonen?

– Selvsagt er det ønskelig med fleksibilitet i en organisasjon. Men etter min vurdering er det uakseptabelt for en offentlig virksomhet, og da spesielt NAV, å skaffe seg fleksibilitet på denne måten. Det har karakter av utnytting av arbeidstakere. Dette har blitt svært utbredt i deler av arbeidsmarkedet; særlig byggebransjen. Det undergraver tryggheten i det norske arbeidsmarkedet, sier Jensen

91 prosent av inntektene fra NAV

Din Utvikling AS har fem partnere som også er eiere av selskapet. I 2016 eide de 96 prosent av aksjene i selskapet. I perioden 2013-2016 kom 91 prosent av selskapets salgsinntekter fra NAV.

I tillegg har selskapet et datterselskap, Din Utvikling Consulting AS, som jobber med andre kunder enn NAV, men med en langt mer beskjeden omsetning. Alle partnerne har egne holdingselskaper.

Tre av partnerne har i tillegg også enkeltmannsforetak som er skjermet for offentlig innsyn.

TV 2 har gjennomgått årsrapportene til Din utvikling AS, datterselskapet Din Utvikling Consulting AS og de fem partnernes holdingselskaper.

Uoversiktlige transaksjoner

Uoversiktlige transaksjoner mellom selskapene gjør det vanskelig å fastslå partnernes reelle lønn og godtgjørelser. I tillegg til lønn fakturerer partnerne Din Utvikling AS via holdingselskapene.

De offentlige regnskapene i perioden 2013-2016 viser lønn og utbytte til de fem partnerne på totalt 27.024.000 kroner.

I noter til årsrapportene til Din Utvikling AS blir det oppgitt at partnernes holdingselskaper i perioden 2013-2016 har fakturert sitt eget selskap for 8.292.755 kroner.

Regnskapene viser altså at partnerne i tillegg til å ta ut lønn og utbytte fra selskapet, også sender fakturaer til sitt eget selskap.

TV 2 har gjennomgått ligningstallene til de fem partnerne i selskapet. Disse viser skattbar inntekt, men kan inneholde privat inntekt som ikke har noe med aktiviteten i Din Utvikling AS å gjøre.

Så mye hadde de i inntekt

Alle de fem er blitt forelagt ligningstallene og blitt bedt om å kommentere disse. TV 2 har ikke klart å identifisere forhold som skulle tilsi vesentlige private inntekter utover inntekter fra Din Utvikling AS, Din Utvikling Consulting AS eller holdingselskapene.

Det er i hovedsak administrerende direktør Geir Nordal (57), markedsdirektør Vigleik Rogde (49) og direktør for omstilling og utvikling Bjørn-Eirik Bushmann (49) som har vært involvert i selskapets kontrakter med NAV. Det er også disse tre som har hatt høyest skattbar inntekt i perioden.

  • Geir Nordal har gått fra en inntekt i 2013 på 1.097.295 kroner til en inntekt i 2016 på 6.087.473 kroner.
  • Markedsdirektør Vigleik Rogde hadde en skattbar inntekt i 2016 på 5.047.200.
  • Direktør for omstilling og utvikling Bjørn-Eirik Bushmann hadde en skattbar inntekt i 2016 på 4.456.347.

De tre har i perioden 2013-2016 hatt en skattbar inntekt på til sammen 39.588.482 kroner. De to partnerne som ikke har vært involvert i kontraktene med NAV, Bjørn Smulders og Rune Johannessen, har hatt en samlet skattbar inntekt i perioden på 12.463.363 kroner.

– Har hatt svært lav lønn

Det er altså de tre partnerne som er, eller har vært, involvert i kontraktene med NAV som har hatt den høyeste skattbare inntekten i perioden.

7. desember i fjor sendte TV 2 Din Utvikling AS 20 spørsmål knyttet til regnskapstallene. Ingen av disse er besvart. I en e-post 8. desember svarer Hans V. Sunde slik på spørsmålene om regnskapstall og transaksjoner:

«Gründerne i Din Utvikling har tidligere hatt svært lav lønn, da det meste har vært satt av til å bygge selskapet videre. Det er enkelte år tatt ut noe høyere lønn når det har vært rom for dette. Sett over tid har ledelsen i selskapet hatt moderat gjennomsnittslønn per år. For 2018 er det avtalt 1,2 millioner i total lønnskompensasjon til daglig leder og 900.000,- i total lønnskompensasjon til ledende eiere forøvrig. Bjørn Smulders og Rune Johannessen har ikke vært involvert i selskapets leveranser av arbeidsmarkedstiltak. Bjørn Buschmann har tidligere vært involvert i arbeid med arbeidsmarkedstiltak, men jobber per i dag nesten utelukkende med selskapets andre tjenester».

Din Utvikling AS opplyser om avtalt lønn for 2018, men unnlater å kommentere lønn og godtgjørelser for årene 2013 til 2016.

Slik svarer de tre partnerne

Administrerende direktør Geir Nordal hadde ifølge opplysninger sendt til Brønnøysund lønn og godtgjørelser fra Din Utvikling AS på 675.000 kroner i 2016. Likevel står Geir Nordal oppført med en skattbar inntekt på hele 6.087.473 i fjor.

Hvordan kan det henge sammen? Geir Nordal ønsker ikke å stille til intervju med TV 2, men skriver dette i en e-post:

«Jeg har vært leder for Din Utvikling i fjorten år. Som gründer er det mye hardt arbeid og lite sikkerhet, noe som også gjør at min lønn har variert. I ti av årene har jeg hatt en lønn som leder av selskapet på mindre enn 400.000,-. Nå forventer jeg en større stabilitet fremover, og for neste år har jeg avtale om en lønn på 1,2 millioner, alt inkludert. Jeg har tidligere også hatt andre oppdragsgivere som konsulent gjennom mitt private selskap Meta Coach Partner og datterselskapet Din Utvikling Consulting. Fakturering for disse tjenestene har ingenting med NAV og arbeidsmarkedstiltak å gjøre».

Markedsdirektør Vigleik Rogde hadde i perioden 2013 til 2016 en skattbar inntekt på 13.327.522. Rogde skriver dette i en e-post til TV 2:

«Her ser det ut som om TV 2 blander sammen mine private ligningstall med inntektene til selskapet jeg jobber i. Det er helt unaturlig at jeg som privatperson skal bli bedt om å kommentere detaljene i mine egne ligningstall. Enda mer forvirrende blir det at dere trekker inn andre fakturerte tjenester fra Rogde Holding AS. Som ansatt i Din Utvikling har jeg avtale om en lønn på 900.000,- for det kommende året. Dette inkluderer all godtgjørelse».

Direktør for omstilling og utvikling Bjørn-Eirik Bushmann hadde i perioden 2013 til 2016 en skattbar inntekt på 13.327.522. Han skriver dette i en e-post til TV 2:

«Min jobb er å lede datterselskapet Din Utvikling Consulting AS. Vi leverer tjenester innen virksomhetsutvikling, outplacement, medarbeidermålinger og rekruttering. Dette har jeg gjort siden 2013. Jeg kan ikke se at mine private ligningstall er relevante for Din Utvikling og selskapets leveranser innen arbeidsmarkedstiltak».

Avtale om salgsprovisjon

TV 2 har flere ganger forsøkt å få Din Utvikling AS til å kommentere fakturaene fra eiernes holdingselskaper uten å lykkes. 27. desember svarer til slutt Hans V. Sunde:

«I 2013 og 2014 hadde tre av partnerne avtaler om salgsprovisjon fakturert fra egne selskaper. Dette fremkommer under transaksjoner med nærstående i årsregnskapene. Det ligger flere års arbeid bak dette i perioden før 2013. Alle provisjonsordninger er nå avviklet, og partnerne har stabil og fast lønn».

Din Utvikling bekrefter altså at det er utbetalt salgsprovisjon til tre av partnerne i årene 2013 og 2014. TV 2 har bedt Din Utvikling AS svare på om det også er betalt ut salgsprovisjon i 2015 og 2016, to år med betydelig økning i salgsinntektene. Men vi får ikke svar. I en sms 29. desember skriver Hans V. Sunde:

«Vi forholder oss til svar vi har gitt».

Økt egenkapital

I tillegg til lønn, bonusutbetalinger og utbytte har egenkapitalen i Din Utvikling AS økt med 13.934.000 i perioden. Dette er opptjent overskudd i selskapet som ikke er brukt eller tatt ut som utbytte. I 2016 ble 10.773.000 kroner brukt til kjøp av egne aksjer. Disse ble utbetalt til partner Rune Johannessen (57) sitt holdingselskap da han solgte seg ut av seg ut av selskapet.

Partner Rune Johannessen hadde en skattbar inntekt i årene 2013-2016 på 6.564.394 kroner. Han har følgende kommentar til TV 2:

«Jeg solgte aksjene mine i Din Utvikling i overgangen 2015/2016. De årene jeg var partner i Din Utvikling AS jobbet jeg som konsulent for store og små selskaper gjennom Din Utvikling Consulting AS, hovedsakelig med organisasjonsutvikling og lederstøtte. Jeg har ikke vært involvert i arbeidsmarkedstiltakene for NAV, og hverken fått lønn, salgsbonus eller fakturert honorar for arbeid hos NAV. Jeg jobber fortsatt som konsulent, og har siden 1998 tatt ut lønn gjennom mitt private selskap Mentor AS. Jeg har aldri mottatt lønn fra Din Utvikling AS eller Din Utvikling Consulting AS. I perioden 2012-2016 hadde jeg også en medarbeider til i Mentor AS som bidro med kr. 400 – 700 000.- i årlige salgsinntekter. Jeg har perioden 2013 – 2015 har jeg mottatt aksjeutbytte fra Din Utvikling AS med kr. 2 222 555.-. Dette er Mentors andel av utbyttet på kr. 7 450 000.- fra Din Utvikling AS i denne perioden. Mentor as har ikke fått utbytte fra Din Utvikling AS for 2016. I samme periode har jeg tatt ut kr. 2 604 000,- i utbytte fra Mentor AS, dvs kr. 381 445.- mer enn utbyttet fra Din Utvikling AS. Dette beløpet kommer dermed fra overskudd etter konsulentoppdrag hos andre kunder enn NAV og Din Utvikling AS. Jeg har etter klager i år fått nedjustert min skattbare inntekt i perioden 2012 – 2015 med ca kr. 350 000.-, noe som skyldes feilført husleieinntekt».

Partner Bjørn Marcel Smulders (59) hadde i årene 2013 til 2016 en skattbar inntekt på 5.898.969 kroner. Han skriver dette i en kommentar til TV 2:

«Jeg jobber som konsulent i Din Utvikling Consulting AS. Der jobber jeg mest med rekruttering og lederkurs. Jeg verken har eller har hatt lønn eller annen godtgjørelse for arbeid med arbeidsmarkedstiltak eller andre tjenester for NAV».

NAV: – Vi følger opp

TV 2 har forelagt NAV opplysningene i denne artikkelen. NAV skriver at de ikke ser det som naturlig å kommentere Din Utvikling sin forretningsdrift, men understreker på generelt grunnlag at de følger opp leverandører tett.

– Det er visse minstekrav til de ansattes lønn- og arbeidsvilkår etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Forskriften er ikke til hinder for at noen ledere/ansatt mottar særlig god lønn/utbytte. Denne forskriften er satt for å hindre at noen får for dårlige arbeidsvilkår i norske offentlige kontrakter, sier arbeids-og tjenestedirektør Kjell Hugvik.

Har bestilt utredning

NAV har på eget initiativ bestilt en egen utredning av Din Utvikling AS for å vurdere hvorvidt veilederne tilknyttet Din Utvikling Rogaland er reelle innleie/oppdragstakere eller om dette kunne være en form for kontraktørvirksomhet som leder til ulovlig omgåelse av regler i arbeidsmiljøloven, ferieloven og andre lover og regler.

I rapporten konkluderer advokatfirmaet Wiersholm AS med at veilederne i Din Utvikling Rogaland er arbeidstagere, og den anbefaler NAV å kreve at de som er innleide veiledere i dag både formelt og reelt får status som arbeidstakere i Din Utvikling.

– Vi har bedt Din Utvikling å redegjøre for hvilke tiltak virksomheten nå vil iverksette for å bringe de påpekte forhold inn i lovlige former. Vi avventer nå Din Utviklings tilbakemelding, sier Kjell Hugvik.

Din Utvikling skriver i en pressemelding at de tar rapporten til etterretning.

– Vi har det siste halve året ansatt mange av konsulentene i faste stillinger, men samtidig er det en del konsulenter som ønsker frihet og fleksibilitet og dermed ikke ønsker seg fast ansettelse. Vi er i en situasjon hvor vi enten må tvinge konsulenter til fast ansettelse, eller de må finne seg andre oppdragsgivere, noe som er litt spesielt i et moderne arbeidsmarked, sier strategisk rådgiver Hans V. Sunde i Din Utvikling i pressemeldingen.

Ubesvarte spørsmål

I perioden 2013-2016 mottok selskapet 359 millioner kroner fra NAV. I samme periode hadde de tre ledere med ansvaret for NAV-kontraktene en skattbar inntekt på 39 millioner kroner. Selskapet bekrefter at det er utbetalt salgsprovisjon til de tre i 2013 og 2014. Men fortsatt står en rekke spørsmål ubesvarte.

Professor ved Høgskolen i Innlandet, Bjarne Jensen, mener lønnsomhet i et selskap som dette har stor offentlig interesse.

– Artikkelen dokumenterer at lønnsomheten er svært høy. Videre viser den at dette «betales» av de som gjør jobben. Det er utvist stor kreativitet i å ta ut fortjeneste, og det er ikke lett å se hvor stor fortjenesten har vært, sier Bjarne Jensen.

Din Utvikling AS har fått lese denne saken før den ble publisert. I en e-post 9. februar gir Hans V. Sunde følgende kommentar:

«Her blander journalisten ligningstallene til privatpersoner med påstått inntekt fra Din Utvikling på en måte som ikke oppnår annet enn å skape forvirring og mistenkeliggjøre enkeltpersoner».