– Før brukte jeg to kjeler med vann til å vaske meg. Nå bruker jeg bare én kjele, sier Vuyo Kazi, som bor i et av byens slumområder.

Myndighetene i Cape Town har innstendig oppfordret innbyggerne til å spare på vannet. 1. februar ble det innført nye vann-regler, og innbyggerne har nå bare lov til å bruke 50 liter vann per dag.

Bruk av byens drikkevann til å vaske biler, spyle gatene, fylle svømmebasseng og vanne hager er forbudt. De som bryter forbudet, blir straffet med bøter.

Samler i bøtter

En innbygger i bydelen Scarborough forteller hvordan vannrasjoneringen foregår i praksis:

– Vi har fått en begrenset mengde vann å bruke hver dag. Så vi samler opp det vannet, sier Kelson da Cruz, og viser fram en bøtte han har på badet.

– Dette vannet kan brukes til å skylle ned i toalettet, sier han. En annen krukke inneholder vann til tannpuss og vask av ansiktet.

Til tross for tiltakene kan byens vannreservoarer bli tømt. Myndighetene har lenge advart mot «dag null», når de kan bli tvunget til å kutte vannforsyningen til store deler av byen.

De siste beregningene tyder på at dette kan skje 16. april, skriver avisa The Guardian.

Tørke

Mangeårig tørke og en økende befolkning har bidratt til vannkrisen. Eksperter mener tørken delvis skyldes endringene i klimaet. Byen er fortsatt avhengig av vann fra reservoarer, og prosjekter som bygging av avsaltingsanlegg for sjøvann, ligger fortsatt et godt stykke inn i framtiden.

TØRKE: Slik ser det ut ved Cape Towns hovedvannforsyning, Theewaterskloof-demningen. (AP Photo/Bram Janssen)
TØRKE: Slik ser det ut ved Cape Towns hovedvannforsyning, Theewaterskloof-demningen. (AP Photo/Bram Janssen)

Forskerne følger nå med på hvordan myndighetene takler problemet, siden Cape Town kan bli den første storbyen i verden som går tom for vann.

De store sosiale skillelinjene i Sør-Afrika, et av de landene i verden der forskjellene mellom rik og fattig er størst, trer også tydelig fram i vannkrisen.

Kirsty Carden ved Future Water Institute ved Universitetet i Cape Town peker på at byens forsteder, preget av frodige omgivelser, har et særlig stort vannforbruk.

– Folk har hager, de har svømmebasseng og sløser mer med vannet, fordi de er vant til at det alltid er vann i kranene, sier hun.

Offentlige kraner

Enkelte ser ut til å dempe forbruket, men Carden sier det er problemer i enkelte velstående nabolag der folk bare tenker at «vi betaler for det».

Rundt en firedel av Cape Towns befolkning bor i slumområder der det ikke er innlagt vann og folk henter det de trenger fra offentlige kraner.

– Det er stadig bilder av kraner som renner og ødelagte rør, og folk sier «se på lekkasjene». Men i realiteten bruker en million mennesker av en befolkning på fire millioner bare 4,5 prosent av vannet, sier Carden.

(©NTB)