DOM: Piloten vant fram her, i Borgarting lagmannsrett.
DOM: Piloten vant fram her, i Borgarting lagmannsrett. Foto: Pedersen, Terje / TV 2

Pilot mistet jobben – tilkjent 8,6 millioner i erstatning

En pilot mistet jobben etter å ha drukket alkohol på kveldstid på et kurs for to og et halvt år siden. Nå er han tilkjent 8,6 millioner kroner i erstatning.

Borgarting langsmannsrett har i en dom denne uken tilkjent en pilot i et norsk selskap 8,6 millioner kroner i erstatning etter at han mistet jobben i 2015.

Det var etter en hendelse i kurs-sammenheng der piloten hadde drukket alkohol, at flere andre kursdeltakere reagerte på alkoholforbruket og oppførselen hans.

I etterkant av kurset måtte piloten inngå en AKAN-avtale med sin arbeidsgiver. En slik avtale inngås mellom folk som har eller er i ferd med å få et alkoholproblem.

Senere mistet han jobben som følge av hendelsen, og to andre ansatte fikk en advarsel.

Urettmessig

Lagmannsretten slår fast at oppsigelsen av piloten var urettmessig. Retten understreker at det er strenge krav for å kunne avskjedige en arbeidstaker, og at disse kravene ikke var oppfylt i det aktuelle tilfellet.

I den over 30 sider lange dommen går det fram at hendelsen på kurset er dårlig dokumentert, samt at den ikke var på langt nær så alvorlig som man skulle vente av en sak som får et så dramatisk utfall.

At piloten hadde et alkoholproblem blir dessuten sett på som en udokumentert påstand, og retten slår fast at denne diagnostiseringen som arbeidstaker her har gjort er uberettiget.

Vurderer anke

Det aktuelle selskapet blir dømt til å betale 7 millioner kroner i erstatning til piloten. Erstatningen skal dekke økonomisk tap og ikke-økonomisk skade.

I tillegg må de betale pilotens saksomkostninger på 1,6 millioner kroner.

– Vi mener dette er en feil avgjørelse, og vi merker oss at to av fem dommere, begge lagmannsrettsdommerne, stemte for frifinnelse. Vi skal nå se grundig gjennom dommen og ta stilling til en eventuell anke, sier Sigurd-Øyvind Kambestad, advokat for selskapet som avskjediget piloten.

TV 2 har vært i kontakt med advokaten til piloten, som foreløpig ikke ønsker å uttale seg om den ferske dommen.