Sendte brev til sentralstyret:

Trond Giske bestrider tre av varslene mot ham

VARSLER: Partileder Jonas Gahr Støre og tidligere nestleder Trond Giske.
VARSLER: Partileder Jonas Gahr Støre og tidligere nestleder Trond Giske. Foto: Berg-Rusten, Ole
Arbeiderpartiets avgåtte nestleder Trond Giske har sendt et brev til partiets sentralstyre der han bestrider tre av varslene som skal ha felt ham.

Torsdag sendte Giske et brev til Arbeiderpartiet og partiets 20 sentralstyremedlemmer. I brevet gjengir Trond Giske fem av varslene mot ham.

Den tidligere nestlederen i Arbeiderpartiet gir en kortfattet versjon av sitt syn, hvor han beklager sin opptreden i to av varslersakene.

Det var VG som først omtalte brevet.

I brevet til sentralstyret skriver Giske at han tar sterk selvkritikk for episoder der han ikke har vært bevisst nok på sin rolle og maktposisjon. I brevet, som TV 2 har fått tilgang til, mener Giske samtidig at han alltid har respektert andres grenser:

«Jeg har tatt et nei for et nei, og respektert signalene som er blitt gitt. Men situasjoner hvor maktforhold og alder spiller inn, krever en større bevissthet», skriver Giske.

– Husker ikke fysisk tilnærming, men beklager

Den første varslersaken Giske omtaler i brevet handler om et nachspiel i 2008 og om en episode i 2009. En kvinne fra Troms har tidligere stått fram som varsleren i disse episodene.

Kvinnen forteller at hun i 2008 ble med Giske hjem for å hente mer alkohol til et nachspiel, hvorpå Giske ifølge henne ble pågående og intens, og på et tidspunkt strøk henne på ryggen.

Episoden i 2009 skal ha skjedd etter at hun fulgte Giske til hotellet fra et utested, fordi hun følte et ansvar for hjelpe en svært beruset Giske med å komme seg hjem. På hotellet skal Giske ha forsøkt å kysse henne.

Giske skriver i sitt brev at han ikke har noen erindring av forsøk på fysisk tilnærming, og at han aldri fikk noen forståelse av at møtene ble opplevd som ubehagelig av kvinnen.

«Giske aksepterer likevel fullt ut kvinnens historier. Han påtar seg det fulle ansvar for det som skjedde, han har beklaget sin upassende oppførsel overfor henne, og gitt kvinnen sin uforbeholdne unnskyldning».

– Aksepterer kvinnens historie

I den andre varslersaken Giske omtaler, handler det om et tilfelle der han var på statsrådsbesøk i New Delhi. Lokalpolitiker Line Oma har tidligere stått fram som varsleren av hendelsen der Giske skal ha presset henne opp mot en vegg, og kysset henne intenst.

Giske har overfor partiet fortalt at han opplevde at han og kvinnen hadde en god og flørtende tone på nattklubben, og at de også hadde en hyggelig tone dagen etter da kvinnen var guide for Giske.

«Etter reisen sendte hun flere hyggelige eposter til Giske hvor hun blant annet spøkte med at hun skulle bli statsminister, og ba om forslag til statsrådskandidater. Giske har derfor aldri oppfattet at kontakten dem i mellom var uønsket eller ubehagelig, skriver Giske, og fortsetter:

«Kvinnen skriver i varselet at opplevelsen ikke har plaget henne særlig og at hun ikke har behov for en unnskyldning. Giske vil likevel uttrykke en slik unnskyldning, og aksepterer kvinnens historie. Han påtar seg det fulle ansvar for det som skjedde og har beklaget sin upassende oppførsel overfor henne».

Bestrider tre av varslene

I brevet bestrider også Giske tre av varslene som er rettet mot ham. Om et varsel fra en hendelse i 2012, skriver Giske:

«Giske stiller seg helt uforstående til denne historien og har ingen erindring om å ha møtt kvinnen».

En kvinne i 30-årene har varslet om en hendelse i 2016, der hun hevder at Giske blant annet skal ha holdt armen hennes fast bak ryggen hennes, mens han strøk henne på rumpa.

«Giske er svært overrasket over at kvinnen opplevde denne kvelden som ubehagelig. Han forteller at de hadde en god tone, og at de snakket mye sammen. Kvinnen satt på fanget, men Giske forteller at det skjedde helt frivillig, uten at han holdt henne», skriver Giske om dette varselet.

Det femte og siste varselet som omtales i brevet er fra en episode i 2015.

«Giske bestrider på det sterkeste påstandene om fysiske tilnærmelser, og mener at sentrale deler av dette varselet ikke medfører riktighet», skriver Giske om det dette varselet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til VG at Giskes brev ikke er dekkende for varslersakene.

– Denne fremstillingen gir ikke et fullt ut dekkende bilde av innholdet i de nevnte sakene og heller ikke dekker omfanget av saker som partiet har behandlet, sier Støre.

Går hardt ut mot medienes dekning

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik, sier til TV 2 at det er bra at Giske tar selvkritikk for episoder der han erkjenner å ha påført andre ubehag.

– Men det er vanskelig å forstå at anklagene rettferdiggjør «demoniseringen» av ham som media og spesielt kommentariatet i hovedstaden har bedrevet og utsatt Trond og hans familie for i over en måned. Spesielt med tanke på alvorlighetsgraden i andre omtalte varslersaker, hvor detaljene er gjengitt i media, sier Sandvik.

Han understreker at dette ikke er et angrep på varslerne eller en bagatellisering av hendelser, og at varslere viser stort mot og fortjener respekt. Hans kritikk er i hovedsak rettet mot mediene.

– De fleste her i landet greier å ha to tanker I hodet samtidig; både varslerne og anklagedes rettssikkerhet. Vi burde forvente at det mediepolitiske komplekset i hovedstaden greier det samme, sier Sandvik, og fortsetter:

– Ensidigheten, mangelen på nyanser og alternative stemmer, samt bruken av anonyme kilder samtidig som innholdet i anklagene ikke har vært offentlig kjent, gjør det umulig å forsvare seg i offentligheten. Det bør være svært betenkelig for oss alle, mener fylkesordføreren.

Beklaget

Det var 21. desember at Giske ble konfrontert med minst fire varsler, hvor flere kvinner mente han ved ulike hadde utsatt dem for seksuell trakassering.

Dagen etter, altså 22. desember, skrev Giske et innlegg på Facebook. Der beklaget han at han «gjennom sin atferd har påført andre mennesker ubehag og problemer».

«Det gjør meg vondt å høre tilbakemeldinger fra de som har opplevd dette. Alle som varsler skal få en god og riktig behandling», skrev Giske.

I tillegg til å beklage, benyttet han muligheten til å bestride noen av påstandene, fordi de ikke samsvarte med hans opplevelse. Mot slutten av Facebook-innlegget opplyste den tidligere statsråden at han var sykmeldt inntil videre.

«Presset har blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykemelding fra min lege, etter en helhetsvurdering av min helsesituasjon», skrev Giske.

– Flere falske varsler

2. januar holdt Arbeiderpariet sentralstyremøte, men på den første dagen i 2018, publiserte Giske et nytt innlegg på Facebook. Der opplyste han om at han var blitt enig med Støre om å fritas fra oppgaven som nestleder i Arbeiderpartiet på ubestemt tid.

«Jeg har i dag meddelt partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng at slik situasjonen er, ser jeg det som umulig å utøve oppgavene som nestleder i Arbeiderpartiet på en god måte», skrev Giske.

I innlegget hevdet Giske at det var kommet «flere grunnløse og falske varsler med påstander og beskrivelser».

«Disse har systematisk vært lekket til mediene, Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter, og spredt i sosiale medier. Dette har gjort min og andres situasjon svært vanskelig, og undergraver også tryggheten til reelle varslere», mente Giske.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook