Etter at Ulf Leirstein trakk seg fra sine tillitsverv i Fremskrittspartiets stortingsgruppe, og Solveig Horne og Per-Willy Amundsen gikk ut av regjering, har partiet gjort omrokkeringer.

Helge André Njåstad er utnevnt til parlamentarisk første nestleder og Solveig Horne til ny justispolitisk talsperson.

– Med dette har vi plassert et solid team av FrP-politikere, sier Morten Wold, som har ledet arbeidet i valgkomitéen, i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Hoksrud ny andre nestleder

Njåstad rykker opp fra andre til første nestleder i stortingsgruppen, og Bård Hoksrud blir ny andre nestleder. Ulf Leirstein blir medlem i kontroll- og konstitusjonskomitéen, mens Hanne Dyveke Søttar går fra kontroll- og konstitusjonskomitéen til arbeids- og sosialkomitéen, opplyser FrP i pressemeldingen.

Tidligere justisministrer Per-Willy Amundsen er valgt inn i stortingsgruppens gruppestyre. Han blir også medlem i utenriks- og forsvarskomitéen.

– Jeg er glad for at jeg fortsatt får jobbe med beredskap og sikkerhet, dette er en av statens viktigste oppgaver. Jeg ser også frem til å bidra i det viktige arbeidet i gruppestyret, sier Amundsen i en kommentar.