PST mener norsk ingeniør oppfordret til terror mot piloter

PST har tiltalt en 51 år gammel mann for å ha delt bombeoppskrift og for å ha oppfordret til terror mot syriske piloter. Mannen nekter straffskyld.

Mannen, som inntil han ble pågrepet 11. mai 2015 jobbet i Aker Solutions på Fornebu, er tiltalt for å ha spredt informasjon knyttet til terror på internett og for å ha oppfordret til drap.

Da han ble pågrepet ble han siktet etter straffelovens paragraf 147 c som blant annet omhandler oppfordring til terrorhandlinger og opplæring i terrormetoder.

I tiltalen danner paragraf 147 c første ledd, bostav a grunnlaget for deler av tiltalen. Den delen av straffeloven dreier seg om å «oppfordre til drap og/eller betydelig skade på legeme eller helbred.»

Tiltalen ble klar onsdag, får TV 2 bekreftet av mannens forsvarer Brynjar Meling, som sier hans klient ikke erkjenner straffskyld.

Selv om han erkjenner å ha besøkt en rekke ekstremist-sider, mener han at en rekke av aktiviteter knyttet på nettet må være utført av andre.

– Han mener det foreligger bevis for at det ikke kan være han som har logget seg inn på det utstyret som har blitt brukt på gitte tidspunkter, sier Meling til TV 2.

– Ønsket å infiltrerer for å kjempe mot IS

Mannen, som er norsk statsborger men opprinnelig fra Irak, står dermed fast ved at han er feilaktig anklaget, slik han også gjorde dagen etter at han ble pågrepet. Tvert om mener han at han ønsket å kjempe mot terror ved å gå involvere seg i diskusjonsfora.

– Hans formål har vært å infiltrere, og å fremme vestlige interesser. Han har vært på en rekke ekstremistiske sider, det har han vært klar på. Han har, utfra sitt sekulære ståsted, hatt en tanke om at ved å fremstå som islamist og radikal, så vil han kunne tilegne seg informasjon som han kan bruke i sin kamp mot IS, sier Meling.

FORSVARER: Brynjar Meling representerer den terrortiltalte mannen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
FORSVARER: Brynjar Meling representerer den terrortiltalte mannen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Han mener han har forklart seg inngående om hvor han står politisk og religiøst og hvilke holdninger han har overfor IS og andre terrorgrupper. Han tar til etterretning at PST åpenbart ikke kan ha lagt dette til grunn, sier Meling.

I etterforskningsmaterialet ligger blant annet mannens poster i sosiale medier.

I tiltalen heter det blant annet at han fra januar 2014 og frem til pågripelsen «deltok i kommunikasjon på det jihadistiske nettformumet Al Platform Media der medlemmene uttrykker støtte og sympati til den av FN terrorlistede organisasonen ISIL. Han oppfordret herunder ved to anledninger til å iverksette terrorhandlinger»

– Han har forklart seg ærlig til politiet om alle sine mulige kontoer i sosiale medier og hva som ligger bak postene, sier forsvareren.

I tiltalen heter det at 51-åringen i november 2014 skal ha oppfordret til å angripe piloter som tjenestegjør i flyvåpenet til Syrias president Bashar al-Assad. I tiltalen kommer det frem at et innlegg som angivelig skal være skrevet av den tiltalte mannen oppfordrer til kidnapping av familiene til pilotene, trusselbrev og psykologisk krigføring.

– Underlig om det er andre som har skrevet det

I en lengre periode samme år skal han ha deltatt i diskusjoner rundt støtte til Islamsk Stat, samt ha gitt detaljert beskrivelse av hvordan man kan lage bomber.

– Slik vi oppfatter det er det han gjør straffbare oppfordringer til terrorhandlinger, og opplæring der han fremhever sin tekniske bakgrunn og redegjør for hvordan sprengstoff kan lages, sier statsadvokat Marit Bakkevig til TV 2.

Påtalemyndighetene avviser at noen andre enn tiltalte kan ha skrevet det mannen er tiltalt for.

– Vi mener det ikke er riktig. Slik den kommunikasjonen er lest, så fremstår det som underlig om det er noen andre som har skrevet dette. Det handler om ordlyden og sammenhengen ting er skrevet, sier statsadvokaten.

– Undrende til tiltalen

51-åringen har ifølge forsvareren forklart seg grundig for politiet og gjennom avhør redegjort for detaljer som han mener bør frikjenne ham.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han er klar på at han ikke har forholdt seg som det beskrives i tiltalen, og han stiller seg undrende til at det etter forklaringene han har gitt er grunnlag for tiltalen, sier Meling til TV 2.

– Hvordan stiller han seg til at det nå blir en rettssak?

– Han imøteser muligheten til å forklare seg for domstolen rundt de funnene som er gjort. En rekke av de funnene PST har gjort, har ikke noe med ham å gjøre. Det er ting som PST har konfrontert ham med som skal være delt og lagt ut i hans navn, som han er klar på at han ikke har gjort sier forsvareren.

I tillegg til oppfordring til drap og terror-tiltale er mannen tiltalt for å ha oppbevart en jaktrifle og ammunisjon på ulovlig vis.

Arbeidsgiver varslet politiet

Den terrortiltalte mannen, som er ingeniør og opprinnelig fra Irak, ble pågrepet etter at arbeidsgiveren varslet politiet om mistenkelig adferd.

Arbeidsgiveren skal ha oppdaget at han var aktiv på ekstreme nettsider.

– Vi kan bekrefte at en person ble pågrepet av politiet i våre lokaler på Fornebu i dag. Foranledningen er at vi gjennom våre kontrollrutiner avdekket at vedkommende har brutt selskapets interne retningslinjer. På grunn av sakens natur, varslet vi politiet. Vi har ingen ytterligere uttalelser å komme med til denne saken, sa kommunikasjonssjef i Aker Solutions, Bunny Nooryani, til TV 2 etter pågripelsen.

Etter det TV 2 kjenner til var mannen ikke sentral i det islamistiske miljøet i Norge da han ble pågrepet. Han ble løslatt fra varetekt i juni 2015.