HØY PRIORITET: Politidirektør Odd Reidar Humlegård er tydelig på at saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn skal ha høy prioritet i politiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
HØY PRIORITET: Politidirektør Odd Reidar Humlegård er tydelig på at saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn skal ha høy prioritet i politiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Barn er offer i hvert tredje anmeldte overgrep

Antallet anmeldte seksuallovbrudd mot barn under 14 år økte med 18,4 prosent fra 2016 til 2017.

Det viser fersk statistikk over straffesaker.Totalt ble det anmeldt 7978 seksuallovbrudd i fjor. Det er en økning på 12,9 prosent fra 2016.2747 av anmeldelsene omhandler barn.Lovbruddene omfatter både fysiske overgrep og overgrep som ikke involverer fysisk kontakt, som overgrep via internett.Størst økning blant yngre barnPolitiet opererer med to kategorier - seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og seks