HØY PRIORITET: Politidirektør Odd Reidar Humlegård er tydelig på at saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn skal ha høy prioritet i politiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
HØY PRIORITET: Politidirektør Odd Reidar Humlegård er tydelig på at saker som omhandler seksuelle overgrep mot barn skal ha høy prioritet i politiet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Barn er offer i hvert tredje anmeldte overgrep

Antallet anmeldte seksuallovbrudd mot barn under 14 år økte med 18,4 prosent fra 2016 til 2017.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det viser fersk statistikk over straffesaker.

Totalt ble det anmeldt 7978 seksuallovbrudd i fjor. Det er en økning på 12,9 prosent fra 2016.

2747 av anmeldelsene omhandler barn.

Lovbruddene omfatter både fysiske overgrep og overgrep som ikke involverer fysisk kontakt, som overgrep via internett.

Størst økning blant yngre barn

Politiet opererer med to kategorier – seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år.

Den største økningen omhandler barn under 14 år. 791 slike saker ble anmeldt i 2017, mens tallet for 2016 var 668. Økningen er på 18,4 prosent.

– Flere store saker med mange involverte, som for eksempel i Tysfjord i Nordland, bekrefter at overgrepssaker kan pågå i mange år. Men vi ser også at når politiet etterforsker en sak, så gjøres det ofte funn som fører til at nye ofre identifiseres, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Nødvendig satsing

Politiet mener økningen skyldes både en reell økning i saker og at flere mørketall avdekkes. Terskelen for å anmelde er blitt lavere, og mottaket av anmeldelsene har blitt profesjonalisert blant annet gjennom barnehusene.

Politidirektøren mener det går i riktig retning når statistikken viser flere anmeldelser.

– Det er barn som utsettes for dette i stor grad. Barnet kjenner ofte gjerningspersonen. Det er ofte personer de har et avhengighetsforhold til, og det skjer i tilkyntning til en livssituasjon barnet ikke kan rømme fra. De bor på sett og vis på åstedet. Dette får store konsekvenser for mange mennesker som skal leve med dette i mange år. At politiet de siste årene har tatt dette langt mer på alvor er et viktig og helt nødvendig grep, sa Humlegård under en pressekonferanse onsdag.

Voldtektsanmeldelser flater ut

Statistikken viser en nedgang i saker som handler om kjøp av seksuelle tjenester. Politiet mener imidlertid at antallet anmeldelser ikke gir et godt bilde av omfanget av sexhandel, men heller gjenspeiler politiet innsats på området.

Det ble også anmeldt færre voldtekter i 2017 sammenlignet med året før. Økningen fra 2015 til 2016 var imidlertid stor, og ifølge Kripos er det naturlig at antallet anmeldelser stabiliserer seg.

Den største økningen innenfor anmeldte seksuallovbrudd befinner seg i kategorien «annet».

De fleste sakene handler om fremvisning og fremstilling av overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn.

Økningen på 27,7 prosent skyldes trolig at flere politidistrikt har etterforsket store internettrelaterte overgrepssaker der det har blitt tatt beslag i mange lagringsenheter. Dermed har beslaget av overgrepsmateriale økt kraftig.

Målrettet innsats gir resultater

Kriminalstatistikken på andre områder viser en stor nedgang i grovt tyveri fra bolig. Årsaken er blant annet målrettet politiarbeid mot mobile vinningskriminelle.

– Sakte, men sikkert fikk man opp en måte å jobbe på hvor både grenseløsprosjektet, Oslo politidistrikt og andre tok tak i dette og, skal vi si, jaget bandittene på dør, sier Humlegård.

Også antallet anmeldte ran har falt med 55 prosent siden 2013. Dette er også en typer kriminalitet politiet prioriterer høyt.