UVERDIG: Datteren Kristin synes faren Tormod fikk en uverdig slutt på livet. Hun valgte å stå frem med deres historie. Nå blir eldreomsorgen i kommunen omorganisert. Foto: Kjersti Johannessen/TV 2/Privat.
UVERDIG: Datteren Kristin synes faren Tormod fikk en uverdig slutt på livet. Hun valgte å stå frem med deres historie. Nå blir eldreomsorgen i kommunen omorganisert. Foto: Kjersti Johannessen/TV 2/Privat.

Tormods død førte til granskning av eldreomsorgen i kommunen

Kristin Hovda Skaug reagerte sterkt på hvordan faren ble behandlet i eldreomsorgen. Etter at hun fortalte historien til TV 2, har kommunen gjennomført granskning.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I april 2017 fortalte TV 2 historien om Tormod Skaugs siste dager, og hans dårlige opplevelser i eldreomsorgen i hjemkommunen Østre Toten i Oppland.

Datteren Kristin fortalte at hun følte seg maktesløs mens farens helse ble stadig dårligere.

Hun sier at hun gjentatte ganger tok kontakt med hjemmetjenesten, men uten å bli hørt.

25 ansatte på to uker

Overfor TV 2 erkjente kommunen at de kunne gjort ting bedre. De lovte at de ville bruke saken til å forbedre eldreomsorgen i kommunen.

Nå forteller leder i kontrollutvalget at det har blitt gjennomført granskning som følge av TV 2s oppslag.

– Vi innkalte rådmannen og enhetslederen i kommunen til et møte i høst. Det var enighet om at behandlingen av Skaug ikke hadde vært bra nok, og at det dannet grunnlaget for å granske tilbudet brukerne i kommunen har, sier leder i kontrollutvalget, Eirik Fodstad, til TV 2.

Det var Toten Blad som først omtalte utviklingen i saken.

Fodstad forteller at kartleggingen, hvor det ble tatt utgangspunkt i et utvalg brukere, viste at noen brukere hadde opptil 25 ansatte hos seg i løpet av en to ukers periode.

Brukerne som hadde mellom fem og 15 timers hjelp i uka hadde i snitt 19 ansatte i løpet av to uker.

– Konklusjonen etter å ha sett funnene i granskningen var enkel: Det var for mange ansatte per bruker. Nå har vi sendt saken over til kommunestyret, sier Fodstad.

Følte seg maktesløs

Tormods datter er glad for å høre at kommunen har tatt dette opp til gjennomgang.

– Nå er det bevist at det er for mange forskjellige ansatte som er innom brukerne. Det betyr at de ikke har mulighet til å observere forandringer. De ser ikke om den eldre skifter tøy, blir tynnere, blir møkkete, får dårligere kognitive funksjoner, hva de spiser, sier Kristin Hovda Skaug til TV 2.

Hun sier hun er glad og takknemlig for at kommunen nå skal gjøre endringer.

– Jeg unner ingen den maktesløsheten og frustrasjonen jeg hadde den siste tiden far levde.

Enhetsleder i kommunen, Håkon Kolden, sier til TV 2 at omorganiseringen av hjemmetjenesten ble startet opp høsten 2016, og skjedde uavhengig av revisjonen som ble bestilt av kontrollutvalget.

– Men rapporten fra undersøkelsen er brukt som et grunnlag for å måle effekten av ny organisering, der vi ønsker å se en effekt med at våre brukere vil få færre ansatte på besøk for å levere tjenestene, sier Kolden.

Organiseres i team

Han forteller at fra januar 2018 vil hjemmetjenesten være teamorganisert. Det skal være demensteam, kreft/palliasjons/barne-team, tverrfaglig innsats- og rehabiliteringsteam, samt fire allmennteam.

Målet med teamorganisering er ifølge Kolden å bruke de ansattes kompetanse på riktig måte. At brukerne tilhører et team som har primæransvar mener han vil sikre bedre kontinuitet og oppfølging av den enkelte.

Det legges også stor vekt på tverrfaglighet i den nye organiseringen, blant annet skal alle nye brukere kartlegges tverrfaglig normalt innen 48 timer.

– Hva tenker dere om resultatene som ble avdekket i rapporten?

Enhetsleder Håkon Kolden mener tilbudet for eldre skal bli bedre i Østre Toten kommune.
Enhetsleder Håkon Kolden mener tilbudet for eldre skal bli bedre i Østre Toten kommune.

– Det var et for høyt antall ansatte innom hver bruker. Vi er veldig glade for at denne undersøkelsen er gjennomført, og det vil bli et viktig bidrag for å måle kvaliteten på tjenestene og se effektene av ny organisering av tjenesten.

Kolden sier at han setter pris på den tilbakemeldingen Kristin Hovda Skaug ga kommunen.

– Kan du garantere at tilbudet til deres brukere blir bedre etter omorganiseringen?

– Vi ønsker å skape brukerens hjemmetjeneste, og tror teamorganisering er noe av det vi trenger for å lykkes med dette.