MOSS: Venstreleder Trine Skei Grande, statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) på veg inn til Regjeringsforhandlingene mellom Venstre og Regjeringspartiene Høyre og FRP som ble innledet på Jeløy Radio tirsdag.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
MOSS: Venstreleder Trine Skei Grande, statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) på veg inn til Regjeringsforhandlingene mellom Venstre og Regjeringspartiene Høyre og FRP som ble innledet på Jeløy Radio tirsdag. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: Poppe, Cornelius

Dette betyr den nye regjeringen for DEG

I sin ferske erklæring fra Moss ønsker den nye regjeringen en rekke nye endringer.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter 13 dager rundt forhandlingsbordet på Jeløya, ble Venstre, Høyre og Frp enige om en felles regjeringsplattform.

Her er ti punkter som kan være av betydning for nordmenn flest:

Foreldrepermisjon:

Regjeringen ønsker at foreldrepermisjonen deles i tre like deler. Det vil si lik kvote til mor og far, og en kvote til felles fordeling.

Snillere alkoholpolitikk:

Ifølge plattformen vil regjeringen utvide alkohollovens ytre rammer og åpne opp for kommunal salgbevilgning av alkohol til klokken 21 på hverdager og lørdager.

Regjeringen ønsker også at Vinmonopolets butikker skal ha samme åpningstider som kommunalt fastsatte salgstider.

Men det blir neppe flertall for forslaget - flertallet på Stortinget er imot.

Lavere eiendomsskatt:

Regjeringen vil skjerpe kommunens mulighet til å kreve eiendomsskatt ved å sette ned maksimal eiendomsskattesats med minimum to promille for boliger og fritidsboliger.

— Siden svært mange nordmenn eier en eiendom, er dette et av punktene vi kommer til å merke best, sier Arne Strand, politisk redaktør i Dagsavisen.

Han poengterer videre at regjeringen generelt vil innføre lavere skatter, også formueskatten.

Innstramminger for forbrukslån:

«Regjeringen ser med bekymring på veksten i markedet for forbrukslån uten sikring og grundig vurdering av låntakers betalingsevne. Slike lån kan skape problemer for de som allerede har en sårbar økonomisk situasjon», heter det i plattformen.

Regjeringen vil vurdere behovet for ytterligere regulering av dette markedet for å bidra til at forbrukslån gis på en forsvarlig måte. En øvre grense for effektiv rente på usikrede forbrukslån vil også vurderes.

Dyrevelferd:

I plattformen står det også at regjeringen ønsker å forsterke satsingen på dyrevelferd ved å gradvis innføre dyrepoliti i alle landets fylker.

I tillegg vil regjeringen avvikle pelsdyrnæringen, og det tas sikte på å fremme et lovforslag til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold.

Elektronisk legevirksomhet:

I plattformen heter det at regjeringen vil innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til de som ønsker det. Kommer dette forslaget gjennom, vil legekonsultasjonene være mulig å gjennomføre over nettet.

Seksualundervisning i barnehagen:

Regjeringen vil ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene.

«Gode sosiale ferdigheter og forståelse for egne og andres grenser er viktig kompetanse barnehagen kan gi barna, og regjeringen vil fremheve viktigheten av trening i sosial kompetanse», heter det i plattformen.

Fritt skolevalg:

I flere fylker har videregående elever fortrinnsrett på å gå på sin nærskole, altså den skolen som ligger nærmest i den kommunen de bor i.

Nå vil regjeringen innføre fritt skolevalg i alle fylker, slik at alle elever på videregående skoler kan velge fritt hvor de vil studere.

Niqab-forbud:

«Å bruke ansiktsdekkende plagg er ikke en rettighet, men det er heller ikke forbudt. Alle mennesker må kunne identifiseres ved behov, og det skal ikke tillates bruk av ansiktsdekkende plagg i barnehage og undervisningssituasjoner», skrives det i plattformen.

Regjeringen vil gi arbeidsgiver rett til å nekte ansatte å bruke ansiktsdekkende plagg i arbeidstiden.

Enklere giftemål i utlandet:

Det skal bli lettere å få giftemål mellom nordmenn og andre EØS-borgere godkjent i Norge.

Regjeringen vil ha det som mål å at det skal være så enkelt og ubyråkratisk som mulig for nordmenn å oppholde seg eller bosette seg i utlandet. Det skal også være enkelt å flytte hjem igjen.

Avhengig av flertall

Politisk kommentator i TV 2, Aslak Eriksrud, sier det er viktig å huske på at alle forslagene er avhengige av å få flertall på Stortinget for å bli satt til verks.

— Vi ser at flere av forslagene som er kommet opp i den politiske plattformen er saker som mest sannsynlig ikke kommer til å få flertall på Stortinget. Det skjedde blant annet med Tesla-avgiften som det aldri ble noe av.

Strand sier at en strammere innvandringspolitikk var en seier for Frp, men at Venstre vant stort med vern av Lofoten og CO2-avgiftene.

— Innvandringspolitikk har jo opptatt mange, og med Frp's seier for en strammere innvandringspolitikk tror jeg folk vil merke en forandring på dette feltet, sier Strand.