OVERRASKENDE MANGE SLITER: Forskerne er overrasket over hvor mange på fastlegens venteværelse som har kronisk insomni.
OVERRASKENDE MANGE SLITER: Forskerne er overrasket over hvor mange på fastlegens venteværelse som har kronisk insomni. Foto: Colourbox

Oppsiktsvekkende mange sliter med søvn – og får heller ikke hjelp

Kronisk insomni er et problem for mer enn halvparten av de som oppsøker fastlegen sin. – Et mye større problem enn vi ante, sier søvnforsker.

Spørsmålet forskerne ved søvnsenteret i Bergen ønsket svar på, var om nordmenn som går til fastlegen sin har søvnproblemer i tillegg til andre plager.

Professor i medisin, Bjørn Bjorvatn, har ledet studien der 1346 pasienter som var hos fastlegen sin ble spurt om søvn. Bjorvatn er overrasket over funnet som nå nylig er publisert internasjonalt.

– Mer enn halvparten av pasientene som sitter på venterommet hos fastlegen tilfredsstiller kriteriene for kronisk insomni. Det er langt flere enn fastlegene er klar over, sier han.

En tidligere norsk undersøkelse blant fastlegene viste nemlig at de tror rundt ti prosent av pasientene deres har kroniske søvnproblemer. Samtidig kom det fram at mange leger dropper spørsmål om pasientenes søvn. Bjorvatn tror mange pasienter går glipp av behandling som kan gi langt bedre livskvalitet.

– Fastlegene må se på søvnvansker som en tilleggslidelse og behandle også det, sier han.

I faktaboksen under kan du sjekke hva det innebærer å ha kronisk insomni.

Kan kureres

Bjorvatn er leder av Sovno.no, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer, som blant annet driver opplæring og kursing for fastleger. Han bruker de nye forskningsresultatene til å minne fastlegene på at de må gi pasientene søvnhjelp.

Slik sjekker du om du har kronisk insomni

Du har kronisk insomni dersom du oppfyller ett eller flere av disse punktene:

  • Problemer med innsovningen i mer enn 30 minutter, minst tre dager i uka i tre måneder.
  • Plagsomme oppvåkninger – våken i mer enn 30 minutter mellom søvn-perioder, minst tre ganger i uka i minst tre måneder.
  • Våkner tidligere om morgenen enn ønsket, mer enn 30 minutter før planlagt, minst tre dager i uka i minst tre måneder.

Samtidig som du opplever ett eller begge av følgende:

  • Vært trøtt eller søvnig slik at det påvirket skole eller arbeid minst tre dager i uka i minst tre måneder.
  • Vært misfornøyd med søvnen, minst tre dager i uka i minst tre måneder.

På nettsiden sovno.no kan du ta en test som viser om du oppfyller kravene til insomni.

– Det er gode prognoser for å bli kvitt insomni hvis man får god behandling, sier han.

Han viser til selvhjelpsbøker og behandlingsprogrammer på nett, i tillegg til at fastlegen kan gi god hjelp hvis de har god kunnskap om hva som hjelper.

– Hvis man har sovet dårlig i lang tid, er det krevende å bryte mønsteret, men det er absolutt mulig med god kognitiv atferdsterapi, forklarer han.

– Over 80 prosent responderer på en slik behandling, men det krever motivasjon.

Stor effekt

Det beste tipset er ifølge forskeren å begrense tiden i sengen til den tiden man faktisk sover og opprettholde faste rutiner for sengetid og stå-opp-tid. Det er også viktig å unngå oppkvikkende faktorer på kvelden, slik som koffein.

Undersøkelsen viser ikke hva som kommer først, søvnproblemene eller lidelsen de oppsøker fastlegen for, men Bjorvatn understreker at det ofte er sammenheng.

– Livskvaliteten kan bli så mye bedre ved god søvn. Vi vet jo at hvis man klarer å behandle insomni, har det stor effekt på pasienter med depresjon for eksempel, forklarer han.

Ifølge Folkehelseinstituttet forblir nærmere 85 % av de som lider av kronisk insomni ubehandlet for sin tilstand, og 2/3 av insomnikere har ingen eller dårlig kunnskap om tilgjengelig behandlingsmuligheter. De skriver i tillegg at rundt 20 % benytter alkohol eller diverse helsekostprodukter i forsøk på å bedre søvnen sin.

Kvinner sliter mest med søvnen

Bjorvatn sier resultatene i undersøkelsen viser langt høyere forekomst av kronisk insomni enn det de ventet seg.

– Vi forventet at det skulle være litt høyere på venterommet enn ellers i befolkningen, men at det var så mye høyere er overraskende.

Av de som responderte på undersøkelsen svarte en større andel kvinner enn menn at de har kronisk insomni, samtidig som det kom fra at det ser ut til å være et større problem blant yngre enn eldre.

16 prosent av de spurte svarte at de bruker sovemedisin for å håndtere sønvproblemene.

– Sovetabletter er ikke en god løsning på lang sikt, men vi ser at det brukes i stor utstrekning. Bjorvatn håper undersøkelsen kan være en vekker.

– Når problemet viser seg å være så omfattende peker det på behov for å ta det på alvor, både av leger, psykologer og av myndighetene, sier han.