Politiinspektør Elin Nordgård Strand i Troms politidistrikt sier at politiet vil fortsette etterforskningen av den sedelighetssiktede samfunnstoppen gjennom helga, men det er uklart når de får bistand fra Kripos.

– Vi har mottatt anke når det gjelder fengslingen av siktede. Vi gir nå våre kommentarer til den inn til lagmannsretten og avventer da kjennelse fra lagmannsretten, sier politiinspektøren til TV 2.

Politiinspektør Elin Norgård Strand opplyste på en pressekonferanse torsdag at mannen er siktet for både å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stillingsforhold, avhengighets- eller tillitsforhold, og utnyttelse av person under 18 år i en særlig utsatt livssituasjon.

– Vi har fått flere hendelser etter politiets pressekonferanse i går kveld. Dette er vitner som mener de har opplysninger i saken, sier Norgård Strand.

– Er dette vitner knyttet til den saken som er varslet via BUF-etat?

– Det ønsker jeg ikke kommentere nærmere.

Politiet ønsker ikke gå nærmere inn på hvilke opplysninger disse personene skal ha kommet med. Det er heller ikke tatt stilling til om disse skal kalles inn til avhør, og eventuelt når dette kan skje.