Årsaken er flere uønskede hendelser med mye alkohol og upassende oppførsel, skriver Hamar Arbeiderblad.

Under en pressekonferanse fredag formiddag sier fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp) at de har mottatt «noen varsler» mot Rønning (Sp) de siste årene.

– Det er flere enn ett og færre enn fem. Det første varselet kom i 2015, sier Gjestvang ifølge HA.

– Dårlig dømmekraft

Hedmark fylkeskommune bekrefter på sine nettsider at Rønning har søkt om fritak fra vervet som fylkesordfører i Hedmark.

«Rønning oppgir i sin søknad at årsaken til søknaden er at han er blitt konfrontert med at det har kommet reaksjoner på hans atferd i sosiale sammenhenger der yngre og eldre politikere har møttes. Han sier i søknaden at han har utvist dårlig dømmekraft i enkelte situasjoner. Videre sier han at tillit er nødvendig for en politiker for å kunne skjøtte sitt verv på en god måte. På dette grunnlaget søker han varig fritak fra vervet som fylkesordfører», heter det i meldingen.

Støtter avgjørelsen

Hamar Arbeiderblad skriver at Rønning fikk en advarsel etter et varsel i 2015. Men så sent som høsten 2017 mottok fylkeskommunen nye varsler om uønsket oppførsel.

BEKLAGER: Fylkesordfører Dag Rønnings søknad om fritak fra sitt verv.
BEKLAGER: Fylkesordfører Dag Rønnings søknad om fritak fra sitt verv.

Fylkesråd Aasa Gjestvang sier i en kommentar at hun støtter Rønnings avgjørelse om å trekke seg.

– Det står respekt av å ta konsekvensen av sine handlinger på denne måten, sier Gjestvang.

Hun sier til TV 2 at varslene handler om uønskede tilnærmelser og alkoholbruk.

– Hva slags tilnærmelser er det snakk om?

– Jeg vil ikke gå nærmere inn på hendelsene, men et misforhold i alder ligger til grunn her.

– Hvor langt tilbake i tid ligger disse hendelsene?

– Det var ett enkeltstående varsel i 2015. Resten har kommet høsten 2017.

Velger ny fylkesordfører over helgen

Fylkesordførerens søknad om å trekke seg behandles i Fylkestinget førstkommende mandag.

– Hva gjør dere videre i denne saken?

– Nå blir det oppnevnt ny fylkesordfører på mandag, og så får vi se. Om det kommer flere varsler vet jeg ingen ting om, sier Gjestvang.

Dag Rønning er for tiden sykmeldt.