Utvider sedelighetssiktelse mot samfunnstopp: Mener det er ukjente fornærmede i saken

NORD-TROMS TINGRETT (TV 2): Bufetat opplyser at de fikk tips via NRK om en hendelse tilbake til slutten av 90-tallet om samfunnstoppen.

Den sedelighetssiktede samfunnstoppen er i Nord-Troms tingrett varetektsfengslet i fire uker. Hans forsvarer, Ulf E. Hansen, opplyser at kjennelsen vil bli anket til lagmannsretten.

Den siktede samfunnstoppen var tilstede i Nord-Troms tingrett torsdag ettermiddag, da videre varetektsfengsling av ham ble behandlet for lukkede dører. Politiet har begjært ham varetektsfengslet i fire uker, på grunn av faren for bevisforspillelse.

Han virket da til å være i godt humør, men gjorde det klart at han ikke hadde noen kommentarer å gi til pressen.

Utvidet siktelsen

Torsdag ble det også klart at siktelsen mot ham er utvidet til å gjelde et lengre tidsløp enn tidligere. Samfunnstoppen satt i avhør i 12 timer onsdag, og ble der meddelt at siktelsen er utvidet.

Politiinspektør Elin Norgård Strand opplyste på en pressekonferanse torsdag at mannen nå er siktet for både å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stillingsforhold, avhengighets- eller tillitsforhold, og å ha utnyttelse av person under 18 år i en særlig utsatt livssituasjon.

– Siktede har vært i avhør og er samarbeidsvillig. Han erkjenner ikke straffskyld, sa Strand.

Hun påpekte også at de har utvidet siktelsen fra å gjelde én navngitt fornærmet, til å gjelde flere ikke-identifiserte personer. Retten mente likevel at det ikke var sannsynlighetsovervekt for dette. Den navngitte fornærmede er ifølge Strand en mann, og hendelsene som etterforskes har skjedd etter at han fylte 16 år.

I tillegg opplyste Strand at samfunnstoppen tidligere har blitt etterforsket for et lignende forhold i 2015, men at denne saken ble henlagt i 2016.

Politiet bekreftet også at de får bistand fra Kripos i etterforskningen av saken.

Hans forsvarer, Ulf E. Hansen, hevdet etter rettsmøtet at utvidelsen av siktelsen er basert på løse påstander som strekker tilbake til år 2000.

– Fra vår side mener vi at dette er løse påstander, nærmest på ryktestadiet, og at det ikke er grunn for utvidelse av siktelsen, sier Hansen til TV 2, og påpeker at det skal ha kommet inn en bekymringsmelding fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) til politiet.

Bufetat: – Fikk tips om hendelse på 90-tallet

TV 2 har vært i kontakt med regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm. Han forteller at ansatte i etaten gjenkjente et tips om en hendelse som involverte samfunnstoppen på slutten av 90-tallet.

– Bufetat, region nord ble mandag kontaktet av NRK, i forbindelse med at de hadde fått et tips rundt en bekymringsfull handling knyttet til samfunnstoppen, og en ungdom som da var på barnevernsinstitusjon i Finnmark. På bakgrunn av tipset, så var jeg nødt til å gå tilbake å finne ut om noen kjente til en varsling som skulle ha blitt gitt tilbake i tid, knyttet til hendelsen, sier Bergstrøm.

– Ingen i Bufetat kjenner til at det har blitt sendt en varsling, men med gjennomgang av innhold i tipset fra NRK, så er det ansatte ved institusjonen som gjenkjente innholdet. De tidfester dette til slutten av 90-tallet, før Bufetat ble etablert.

Bergstrøm ønsker ikke å kommentere ytterligere, men sier at informasjonen er videresendt til politiet.

– Vi har altså ikke kjent til forholdet før vi ble kontaktet av NRK. Da undersøkte vi innholdet i tipset så langt det lot seg gjøre, og resultatet av undersøkelsen ble videresendt politiet i går.

– Forunderlig at de kommer med det nå

Forsvareren fortalte også at er kommet inn en bekymringsmelding fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) til politiet om at det kan være flere forhold i saken. Hansen er kritisk til meldingen, som skal omhandle forhold flere år tilbake i tid, og mener det er oppsiktsvekkende at de i så fall ikke har reagert tidligere.

– Hvis det er slik at Bufetat har sittet på informasjon om ting som de synes er viktig, i mange år, så er jo det i seg selv oppsiktsvekkende.

Han ønsket ikke å gå nærmere inn på hva bekymringsmeldingen inneholder, men mener det er forunderlig at etaten først melder fra om det nå.

– Hvis Bufetat mener seriøst at det er grunnlag for noe som ligger langt bak i tid, så er det jo forunderlig at de nå kommer med det. Og det er det som jeg mener at de kan ikke tidligere ha ment at dette var noe seriøst, og at dette er på ryktenivå.

Politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø sa til TV 2 onsdag at politiet mottok anmeldelse i ukene før jul og har jobbet med saken siden da.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook