Den profilerte samfunnstoppen fra Troms ble torsdag 4. januar varetektsfengslet i en uke med brev- og besøkskontroll i Nord-Troms tingrett. Han er siktet for sedelighetslovbrudd.

Politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø sier til TV 2 onsdag at politiet mottok anmeldelse i ukene før jul og har jobbet med saken siden da.

– Hva kan du si om grunnlaget for saken?

– Vi har siktet en mann for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling, avhengighetsforhold og/eller tillitsforhold.

– På hva slags måte skal det ha skjedd?

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer her og nå, svarer Hermandsen.

Ressurskrevende

Varetektsfengslingen går ut torsdag ved arbeidstidens slutt. Politiet hadde onsdag formiddag ikke tatt stilling til om de vil begjære fortsatt varetektsfengsling av mannen.

Etterforskerne jobber nå intenst med å gjennomgå beslag i saken. Politiet jobber under tidspress og har satt inn store ressurser i saken.

– Det er tatt beslag i telefoner og datautstyr, og vi jobber både med å få oversikt over det som er av beslag, med å gjennomgå og analysere det og se det inn i en større sammenheng. Det er veldig ressurskrevende og tidkrevende, sier Hermandsen.

– Enormt sjokk

Mannens forsvarer, Ulf Hansen, sa til TV 2 i forrige uke at den siktede Troms-mannen stiller seg avvisende til anmeldelse og siktelsen, og at han ikke erkjenner straffskyld.

– Det er klart det er et enormt slag og sjokk for han. Det kom jo som lyn fra klar himmel så det er klart at det påvirker han. Men han prøver å ta det med fatning, sa advokaten til TV 2.

Politiet bekreftet før helgen at det er innledet etterforskning etter følgende straffebud:

  • Gammel straffelov, paragraf 224, første ledd, bokstav A: Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.
  • Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295, bokstav A: Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.