Denne klassen er fremtiden:

Her går elevene på skolen uten bøker

Nye læreplaner skal sørge for at elevene går i dybden på fagene. På Huseby skole underviser naturfagslæreren uten bøker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

På Huseby skole i Oslo har dobbelttimen med naturfag startet for klasse 6A. Dagens tema er "luft", og Liv-Tone Nilsen har forberedt timen godt.

Hver av elevene får delt ut et tankekart på vei inn i klasserommet. Dette passer rett inn i det kunnskapsministeren ønsker for fremtidens grunnskole.

Bruker ikke bøker

Nilsen bruker nemlig ikke bøker i sin undervisning. Opplegget for undervisningen baserer seg på dialog med elevene, ved at de setter det de lærer inn i et større bilde. Hva består egentlig luft av, og hvordan påvirker den oss?

– Jeg har valgt å gjøre det på annen måte. Jeg går bredt ut og peiler inn på spesifikke detaljer. Fra makro- til mikronivå på en systematisk måte. Dette får jeg ikke gjort hvis jeg må holde meg til lærebøkene, sier Nilsen.

Hun tror ikke elevene får et godt utbytte av timen dersom det er læreboka som styrer undervisningen.

– Da blir det mye tekst og mange begreper som elevene ikke forstår. Dersom det er en elev som ikke har de samme leseferdighetene som resten av klassen, vil vedkommende ikke bli motivert av å lese en lang tekst, for så å svare på inngående spørsmål, fortsetter naturfagslæreren.

Lærer mer med utradisjonell metode

Nilsen har den siste tiden forsket mye på hvordan praktisk dybdeundervisning fungerer. Ved å teste ulike undervisningsopplegg på fem klasser med 5.klassinger viser foreløpig tester at klassen uten bøker lærer mest. Dette frir til kunnskapsministeren som jobber med nye lærerplaner.

– De nye lærerplanene skal legge vekt på dybdelæring. På en enkel måte kan man si at overflatelæring det er det du pugger til en prøve, men dybdelæring det er det du husker 20 år senere også, sier Røe Isaksen.

Alle fag blir nye

Alle fag skal fornyes, og til våren skal hovedinnholdet i fagene fastsettes. Høsten 2020 er de nye lærerplanene klare til å bli tatt i bruk.

– Vi trenger disse endringene. Veldig mange av lærerplanene er fulle av stoff slik at det er veldig mye elevene skal gjennom på kort tid, og da lærer man ikke ting ordentlig, sier kunnskapsministeren.

Når lærerplanene skal slankes, må også noe vike.

– Vil man klare å lære nok når elevene skal gå i dybden på hvert fag?

– Jeg mener at det aller viktigste med skolen er at man lærer seg noen måter å lære på. Man må selvfølgelig ha fakta med seg, men så skal man også ha med seg arbeidsmetoder gjennom skolen. Måter å jobbe på som man får bruk for både som student og i arbeidslivet fordi man vet hvordan man skal lære nye ting, sier Røe Isaksen.