40 år med overgrep stanset etter #MeToo

I over førti år forgrep en mann i 60-årene seg på smågutter i Tjeldsund i Ofoten. #MeToo gjorde at han til slutt ble tatt.

– Jeg prøvde å fortelle voksne om det, men jeg ble ikke trodd. De ville ikke forholde seg til det.

Tom Melsbø er selv blitt voksen nå. Men i motsetning til de voksne han fortalte overgrepene om da han var liten gutt, tar han ikke lett på det som skjedde.

– Jeg var 12 år første gang, men det fortsatte over flere år. Man blir helt paralysert, helt stiv. Man vet ikke hvordan man skal opptre og i ettertid har det selvfølgelig forstyrret selvbildet mitt og min egen seksualitet.

Startet med #MeToo

Overgrepene skjedde i den lille bygden Tjeldsund i Ofoten. Flere år tok det før mannen, en lokalt fremtredende og godt likt skikkelse, ga seg med Tom. Men han ga seg aldri med smågutter. I 40 år har mannen ifølge politiet seksuelt forgrepet seg på unge menn, før han denne måneden til slutt ble pågrepet og siktet.

– Det startet meg at jeg oppfattet MeToo, og jeg følte at det var en veldig støtte i det. Jeg bestemte meg for å skrive en post på facebook hvor jeg fortalte at jeg også var blitt utsatt for dette, forteller Melsbø.

Han hashtagget med #MeToo og ballen begynte å rulle. Flere andre ofre fra Tjeldsund, som kjente seg igjen i historien hans, tok kontakt. Sammen samlet de seg rundt en felles opplevelse av seksuelle overgrep, gjennomført av en og samme person.

– Det var #MeToo som var årsaken til at jeg valgte å stå frem. Det var en styrke i at vi var flere. I at vi sto sammen. At jeg kunne bli trodd igjen, fortsetter han.

Etter noen uker blir det levert en anonym anmeldelse fra en av ofrene som tør og 5. desember ble mannen pågrepet. Først da var det slutt på 40 år med overgrep.

Vanskeligere for menn

Mannen er nå siktet for seksuelle overgrep mot 14 personer, i all hovedsak menn. Noen er blitt voksne, noen er fortsatt under 16 år, og politiet forventer at det kan være snakk om langt flere ofre enn de som til nå inngår i siktelsen.

Selv om det er forsket langt mindre på overgrep mot menn enn mot kvinner, vet vi at det er vanskeligere for mange menn å snakke om det som er skjedd.

At #MeToo nå også treffer flere enn kvinner mener Are Saastad ved Reform - Ressurssenter for menn er uvurderlig.

– For menn er et seksuelt overgrep forbundet med så mye tabu. Menn skal være sterke, maskuline, og under et seksuelt overgrep kan man oppleve å blir fratatt denne maskuliniteten. At man ikke klarer å stå mot. I tillegg er ikke menn like gode til å sette ord på overgrep som det kvinner er.

Menn må ifølge Saastad gjerne bli fortalt hva som er et overgrep og hva som ikke er et overgrep. Og der bidrar #MeToo.

– Mange menn er nødt til å bli forklart før de sier fra og mange venter til de får en anledning. #MeToo oppleves også for mange menn som nettopp en anledning for menn, i tillegg til at det nå er en offentlighet som som sier at dette er ikke greit.

Saastad har selv opplevd at menn tar kontakt etter at kampanjen begynte.

– Og dette kan være menn som har levd med og spart på historien sin i 40, 50 år uten å fortelle det til noen.

Samfunnsansvar

For Melsbø var det en befrielse å endelig kunne dele av historien sin til mennesker som er villig til å tro på det han hadde å fortelle. At han ikke bare ble møtt med en kald skulder og voksne som ikke ville høre.

– Jeg gikk og bærte på dette uten å ha noen å snakke med. Jeg var mye redd og det å være meg selv var ikke godt nok. Men nå føler jeg et sterkt samfunnsansvar for å forhindre at slikt skal skje igjen. Jeg føler jeg må stå opp for de svake, for det er helt skrekkelig at uskyldige barn skal oppleve noe sånt. Og det at det i dag er blitt mer akseptert å snakke om dette, at det er mer fokus på dette, det er kjempeviktig.