Kunstneren Maret Anne Sara bruker sterke virkemidler i sin kunst. Hun mener staten er ansvarlig for at reindriften i Indre-Finnmark er blitt alles kamp mot alle.
Kunstneren Maret Anne Sara bruker sterke virkemidler i sin kunst. Hun mener staten er ansvarlig for at reindriften i Indre-Finnmark er blitt alles kamp mot alle. Foto: Maret Anne Sara

Jovsset (25) tapte mot staten – nå mobiliserer storesøster Maret Anne til kunstnerkamp

Den samiske reindriftsutøveren Jovsset Ante Sara tapte i Høyesterett, og får kun ha en flokk på 75 dyr. Nå vil kunstnersøsteren Anne Maret mobilisere til fortsatt kamp i de internasjonale domstolene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Høyesterett gir Staten medhold i at den samiske reindriftsutøveren Jovsset Ante Sara fra Kautokeino må halvere reinflokken sin til 75 dyr.

Sara nektet å etterkomme Landbruksdepartementets pålegg, gikk til sak mot staten og vant fram i ting- og lagmannsretten.

Som varslet under Høyesterettsbehandlingen, vil Sara og hans advokat Trond Biti ta saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Jeg kan ikke akseptere å bli skjøvet ut av en næring hvor min far, bestefar og alle mine forfedre har jobbet.

– Føler du deg sviktet av staten?

– Ja, dessverre.

Sara krenkes ikke

Høyesterett har under dissens kommet til at reguleringen er gjort i reindriftens interesse, og at Saras rettigheter ikke er krenket.

Dommen har vekket harme på sosiale medier, og også internasjonal presse har viet den oppmerksomhet. På sin Europa-front har nettutgaven til The New York Times gitt toppen til den unge samiske reindriftsutøveren som tok opp kampen mot staten.

Sametingspresident Aili Keskitalo uttrykker skuffelse over at Jovsset Ante Sara ikke vant fram i Høyesterett. Hun vil nå ta kontakt for å formidle Sametingets støtte.

Dømt av en annen rettsoppfatning

– Jovsset er en ung barnefar som over flere år har måtte kjempe for å leve av reindrift. Å vinne i tingretten og i lagmannsretten, for så å tape i Høyesterett, må være en tung belastning for han. Jeg har flere ganger latt meg berøre av å se han koftekledt i rettssalen. Ung, rakrygget, og med håp for framtiden. Samtidig er han prisgitt et rettssystem som er bygd på en annen rettsforståelse, sier Keskitalo.

Sametinget vil nå ta en grundig gjennomgang av dommen for hva som videre kan gjøres, rettslig og politisk.

Maret Anne Sara, Jovssets storesøster, har som kunstner og reineier engasjert seg sterkt i brorens rettslige kamp. Utenfor tingretten i Tana stablet hun 100 reinsdyrhoder i protest mot statens krav om at broren måtte redusere flokken fra 150 til 75 dyr.

Da Hålogaland Lagmannsrett behandlet statens anke mobiliserte hun til kunstneraksjoner i Tromsø, og under den internasjonale kunstbiennalen Documenta i Kassel tidligere i år fikk hun stor internasjonal oppmerksomhet for en installasjon med 400 reinhodeskaller. Installasjon ble satt opp foran Stortinget under Høyesteretts behandling i begynnelsen av desember.

Kunstlotteri skal finansiere videre rettslig kamp

– Dommen tilintetgjør reindriftsutøvernes grunnleggende rettigheter og samepolitiske innsigelser fra Sametinget og reindriftsorganisasjonen NRL, skriver hun på sin Facebook-side og forhåndsvarsler et nytt kunstlotteri for å finansiere brorens kamp i de internasjonale domstolene.

Maret Anne Sara har vært nominiert til nordisk litteraturpris for sitt forfatterskap, hun ble utvalgt til norsk representant på Documenta og hennes installasjoner bygd på brorens kamp er blitt dekket av en rekke internasjonale magasiner, aviser, nettsteder og TV-stasjoner.

– Kunstnere fra Sapmi, kunstnere fra urfolksverden og kunstnere rundt om har donert drøssevis med kunst for å støtte Jovsset og pengene går nå uavkortet til å hjelpe han til å få saken om sine og reindriftas rettigheter videre til en internasjonal domstol.