Denne butikken har hatt flere personer på NAV-tiltak enn den har vanlige ansatte

Nille er en storforbruker av NAV-tiltak, men de nekter for at ordningen er lønnsom for kjeden.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange som står uten jobb blir tilbudt et arbeidsmarkedstiltak fra NAV, for eksempel arbeidstrening.

Det innebærer at man jobber i en bedrift i en begrenset periode mens NAV betaler hele eller deler av lønnen. Hensikten med dette er å gi den arbeidsledige kunnskap og kompetanse slik at vedkommende kan ta en vanlig jobb.

Men slik regelverket er i dag, er ikke arbeidsgiveren forpliktet til å ansette personen når tiltaket er over.

– Det er ikke en forpliktelse, men en forventning. Når vi inngår avtaler med bedrifter, så har vi gjensidige interesser: De har behov for arbeidskraft, og vi har behov for arbeidstrening. Målsettingen er at vi gjennom godt samarbeid skal få personer ansatt, sier arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik.

Over 50.000 bedrifter

Det finnes over 50.000 bedrifter i Norge som tar imot personer på arbeidsmarkedstiltak.

En kjede som tar inn mange på NAV-tiltak er Nille. TV 2 har gjennomgått NAVs egne data og funnet at kjeden har hatt 2389 personer på tiltak fra 1. januar 2013 til 30. august 2017.

2308 av de 2389 har vært i arbeidstrening eller arbeidspraksis i Nille. De resterende har hatt lønnstilskudd eller vært i andre typer arbeidsmarkedstiltak i butikk-kjeden.

HR-direktør i Nille, Ivar Borgen, vil ikke være med på at ordningen er gunstig.

HR-direktør i Nille, Ivar Borgen. Her avbildet i kjedens butikk på Grønland i Oslo.
HR-direktør i Nille, Ivar Borgen. Her avbildet i kjedens butikk på Grønland i Oslo.

– Det er ikke gratis for bedriften å ha en person på arbeidstrening. Vi bruker mye ressurser på disse, særlig i de første månedene, sier Borgen.

Det er i dag cirka 2100 ansatte i Nille-kjeden på landsbasis. Av disse ble 38 prosent rekruttert via arbeidstrening, opplyser HR-direktøren.

Få hele stillinger

De fleste rekrutteres inn i deltidsstillinger. Med unntak av de snaut 400 butikksjefene, er de fleste ansatt i deltidsstillinger.

– Det er det som er mulig for å ha en lønnsom drift, sier Borgen.

– Hvor store stillinger har de som ikke er butikksjefer?

– Det varierer fra noen små prosenter og opptil 70-80 prosent, sier Borgen.

De aller fleste av landets Nille-butikker har personer inne på arbeidstrening, men det er noen som har flere enn andre.

27 på tiltak på to år

I gjennomgangen av tiltakstallene til Nille på Grønland torg i Oslo, fant TV 2 at butikken har hatt 25 personer på arbeidstrening fra 1. januar 2016 til 17. august 2017. I tillegg har to ansatte hatt lønnstilskudd fra NAV. Nille oppgir at det i dag totalt er 12 ansatte i butikken på Grønland.

Det betyr at det på under to år har vært 27 personer på tiltak i butikken som kun har 12 vanlige ansatte.

Ifølge Nille har 12 av de 27 fått jobb i butikken på Grønland etterpå. I dag jobber ni av disse i butiken. Én har fått fulltidsjobb, de åtte andre har deltidsstillinger.

– Hadde Nille vært levedyktig uten personer på tiltak fra NAV?

– Da hadde vi måttet rekruttere fra et annet sted, og vi hadde gått glipp av mange herlige mennesker som vi får muligheten til å utvikle. Nille har eksistert lenge, og ville fortsatt ha eksistert, sier Borgen.

– Men du vil ikke være med på at dere tjener penger på ordningen?

– Hadde vi ikke fått muligheten til å rekruttere disse menneskene, så måtte vi kanskje ha betalt et rekrutteringsselskap. Sånn sett kan det hende at vi tjener penger.

– Men samtidig bruker vi også mye penger. Butikksjefen her på Grønland bruker en stor del av arbeidstiden sin på å jobbe med menneskene som er på tiltak, sier Borgen.

Ingen begrensninger

– Butikksjefen får også mye gratis arbeidskraft?

– Vi har mye jobb med disse, og så får vi rekruttert dem inn i faste stillinger.

Det er ikke noe i veien med å ha så mange på tiltak. Dagens regelverk setter ingen klare krav til hvor mange personer man kan ta inn på NAV-tiltak.

Arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik. (Foto: Odd Arne Hartvigsen)
Arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik. (Foto: Odd Arne Hartvigsen)

– Det er ikke et direkte krav, men vi må ta en skjønnsmessig vurdering der vi ser på hvor mange det er naturlig å ha i en bedrift og hvor god oppfølging tiltaksdeltakeren får. Vi må også se til at det ikke fortrenger ordinær arbeidskraft, sier Kjell Hugvik i NAV.