Mange som står uten jobb blir tilbudt et arbeidsmarkedstiltak fra NAV, for eksempel arbeidstrening.

Det innebærer at man jobber i en bedrift i en begrenset periode mens NAV betaler hele eller deler av lønnen. Hensikten med dette er å gi den arbeidsledige kunnskap og kompetanse slik at vedkommende kan ta en vanlig jobb.

Men slik regelverket er i dag, er ikke arbeidsgiveren forpliktet til å ansette personen når tiltaket er over.

– Det er ikke en forpliktelse, men en forventning. Når vi inngår avtaler med bedrifter, så har vi gjensidige interesser: De har behov for arbeidskraft, og vi har behov for arbeidstrening. Målsettingen er at vi gjennom godt samarbeid skal få personer ansatt, sier arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik.

Over 50.000 bedrifter

Det finnes over 50.000 bedrifter i Norge som tar imot personer på arbeidsmarkedstiltak.

En kjede som tar inn mange på NAV-tiltak er Nille. TV 2 har gjennomgått NAVs egne data og funnet at kjeden har hatt 2389 personer på tiltak fra 1. januar 2013 til 30. august 2017.

2308 av de 2389 har vært i arbeidstrening eller arbeidspraksis i Nille. De resterende har hatt lønnstilskudd eller vært i andre typer arbeidsmarkedstiltak i butikk-kjeden.

HR-direktør i Nille, Ivar Borgen, vil ikke være med på at ordningen er gunstig.

HR-direktør i Nille, Ivar Borgen. Her avbildet i kjedens butikk på Grønland i Oslo.
HR-direktør i Nille, Ivar Borgen. Her avbildet i kjedens butikk på Grønland i Oslo.

– Det er ikke gratis for bedriften å ha en person på arbeidstrening. Vi bruker mye ressurser på disse, særlig i de første månedene, sier Borgen.

Det er i dag cirka 2100 ansatte i Nille-kjeden på landsbasis. Av disse ble 38 prosent rekruttert via arbeidstrening, opplyser HR-direktøren.

Få hele stillinger

De fleste rekrutteres inn i deltidsstillinger. Med unntak av de snaut 400 butikksjefene, er de fleste ansatt i deltidsstillinger.

– Det er det som er mulig for å ha en lønnsom drift, sier Borgen.

– Hvor store stillinger har de som ikke er butikksjefer?

– Det varierer fra noen små prosenter og opptil 70-80 prosent, sier Borgen.

De aller fleste av landets Nille-butikker har personer inne på arbeidstrening, men det er noen som har flere enn andre.

27 på tiltak på to år

I gjennomgangen av tiltakstallene til Nille på Grønland torg i Oslo, fant TV 2 at butikken har hatt 25 personer på arbeidstrening fra 1. januar 2016 til 17. august 2017. I tillegg har to ansatte hatt lønnstilskudd fra NAV. Nille oppgir at det i dag totalt er 12 ansatte i butikken på Grønland.

Det betyr at det på under to år har vært 27 personer på tiltak i butikken som kun har 12 vanlige ansatte.

Ifølge Nille har 12 av de 27 fått jobb i butikken på Grønland etterpå. I dag jobber ni av disse i butiken. Én har fått fulltidsjobb, de åtte andre har deltidsstillinger.

– Hadde Nille vært levedyktig uten personer på tiltak fra NAV?

– Da hadde vi måttet rekruttere fra et annet sted, og vi hadde gått glipp av mange herlige mennesker som vi får muligheten til å utvikle. Nille har eksistert lenge, og ville fortsatt ha eksistert, sier Borgen.

– Men du vil ikke være med på at dere tjener penger på ordningen?

– Hadde vi ikke fått muligheten til å rekruttere disse menneskene, så måtte vi kanskje ha betalt et rekrutteringsselskap. Sånn sett kan det hende at vi tjener penger.

– Men samtidig bruker vi også mye penger. Butikksjefen her på Grønland bruker en stor del av arbeidstiden sin på å jobbe med menneskene som er på tiltak, sier Borgen.

Ingen begrensninger

– Butikksjefen får også mye gratis arbeidskraft?

– Vi har mye jobb med disse, og så får vi rekruttert dem inn i faste stillinger.

Det er ikke noe i veien med å ha så mange på tiltak. Dagens regelverk setter ingen klare krav til hvor mange personer man kan ta inn på NAV-tiltak.

Arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik. (Foto: Odd Arne Hartvigsen)
Arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Kjell Hugvik. (Foto: Odd Arne Hartvigsen)

– Det er ikke et direkte krav, men vi må ta en skjønnsmessig vurdering der vi ser på hvor mange det er naturlig å ha i en bedrift og hvor god oppfølging tiltaksdeltakeren får. Vi må også se til at det ikke fortrenger ordinær arbeidskraft, sier Kjell Hugvik i NAV.