Wahab (12) flyktet fra krigen for fire år siden – nå får han endelig gå på skolen

I 2015 kom 31.150 asylsøkere til Norge. Wahab (12) var én av dem.

Wahab (12) rekker opp hånda i klasserommet på Tverlandet skole i Bodø.Fire år etter at flukten startet fra Aleppo i Syria, er han endelig i gang med skolegang. Ett av spørsmålene fra læreren gir Wahab mulighet til å svare.- Hva er 42 delt på 7?- Seks, svarer Wahab på litt gebrokken nordlandsdialekt, og får to streker under svaret på tavlen.Så fortsetter han med gange og dele-oppgavene på eget ark. De andre sjuendeklassingene jobber videre med gjennomsnitt og median