BIDRAR: Thomas Numme, Henriette Steenstrup og John Brungot er blant kjendisene som skal fronte Kripos-kampanje om overgrep mot barn. Foto: Scanpix
BIDRAR: Thomas Numme, Henriette Steenstrup og John Brungot er blant kjendisene som skal fronte Kripos-kampanje om overgrep mot barn. Foto: Scanpix

Disse kjendisene skal hjelpe Kripos å avdekke overgrep mot barn

Hver dag utsettes barn for seksuelle overgrep i Norge. Kampanjen «Ikke alle hemmeligheter skal holdes» skal hjelpe barn til å fortelle overgrepene.

Flere kjendiser fronter nå en ny kampanje som skal få barn til å bryte stillheten og fortelle om overgrep.

Gjennom filmer på blant annet Snapchat, Instagram og Facebook gjennomfører Kripos kampanjen. Flere kjendiser deler nå budskapet, blant andre Thomas Numme, Henriette Steenstrup og John Brungot.

I fjor høst utga Kripos en rapport som viser at det tar lang tid før barn forteller at de har blitt utsatt for overgrep. I én av fem norske dommer var barna utsatt for overgrep i mer enn tre år.

– Vi ser at barn, særlig mellom 10 og 14 år, forteller om overgrepene til en venn. Der stanser ofte historien om overgrepene opp og det blir en hemmelighet, sier Laila Søndrol, seksjonsleder for seksuallovbrudd i Kripos, til TV 2.

– Store mørketall

For at politiet raskere skal få vite om overgrepene relanserer de nå fjorårets kampanje «Ikke alle hemmeligheter skal holdes». I fjor opplevde de at flere tok kontakt med politiet i etterkant og kampanjen nådde i 2016 ut til nærmere 300.000 gutter og jenter under 17 år.

De siste fire årene har antall anmeldelser av overgrep mot barn under 16 år, økt med over 175 prosent. Anmeldelse av voldtekt av barn under 14 år har økt med 52 prosent. Kripos mener fremdeles at mange historier er ufortalt og at flere barn opplever overgrep daglig.

– Behovet er fremdeles til stede og det er grunn til å tro at mørketallene er store. Mange barn tør fremdeles ikke å fortelle om overgrepene, men økt bevissthet fører forhåpentligvis til at flere barn tør å fortelle, sier hun.

Kripos med ny kampanje for å få barn til å fortelle om overgrep

– Barna må tas på alvor

Kampanjen skal også øke voksnes kunnskap om seksuelle overgrep mot barn, slik at de er bedre rustet til å ta imot historien hvis et barn velger å fortelle.

– Vi håper flere voksne blir i stand til å ta imot historiene på en god måte. Voksne som møter barn må ta barna på alvor og det er viktig å kontakte politiet raskt.

Søndrol forteller at det er mange grunner til at utsatte barn velger å tie.

– Det kan være skyld, det kan være skam, det kan være at barna har blitt fortalt at det må være en hemmelighet.

– Flere kjendiser stiller opp for å fronte kampanjen, hvorfor er det så viktig?

– Det er viktig fordi de barna som ser opp til disse kjendisene kanskje i større grad tør å fortelle når noen de vet hvem er fronter dette. Vi setter veldig pris på alle som er med på å dele Kripos sitt budskap om at ikke alle hemmeligheter skal holdes, sier Kripos-lederen.