Legen anket både saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen, men Høyesterett tillot kun behandlingen av straffutmålingen.

I Frostating lagmannsrett ble mannen dømt til fire års fengsel for å ha skaffet seg seksuell omgang ved å misbruke stillingen og tillitsforholdet til pasientene.

Han ble også dømt for mishandling av sin tidligere samboer.

– De straffbare forhold fant sted under gynekologiske undersøkelser av pasienter, der han skaffet seg seksuell omgang ved handlinger som gikk ut over adekvat medisinsk behandling, skriver Frostating lagmannsrett i sammendraget over dommen fra juli i år.

Legen skal ifølge dommen blant annet ha fått pasientene til å tro at de trengte gjentatt behandling for kjønnssykdom, men reagerte på legens oppførsel under undersøkelsene.

(©NTB)