Klokken 10 startet Stortinget hastebehandlingen av et forslag som i praksis vil sette foten ned for at Carl I. Hagen kan velges som medlem av Nobelkomiteen.

Ikke valgbar

«Stortingsrepresentanter eller vararepresentanter kan ikke velges til medlemmer av Nobelkomiteen», heter det i forslaget.

Forslaget er fremmet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Venstre og kristelig Folkeparti, som har flertall i Stortinget, og blir dermed vedtatt.

– Vi hadde håpet at alle partier hadde respektert at et bredt flertall i Stortinget mener dette. Når det signalet ikke er tatt vil Arbeiderpartiet stemme for dette forslaget, sa Hadia Tajik (Ap) fra talerstolen.

Vil ha utredning

Høyre støtter forslag om å utrede forslag om å utrede hvem som kan være valgbare, men ikke forslaget om et hastevedtak.

– Den dagen Carl I. Hagen ble Frps valg våknet flertallet på Stortinget. Dette opplever vi som en straffe-ekspedisjon mot Frp som vi ikke kan støtte, sa Trond Helleland (H).

Høyres syn får støtte av Senterpartiet som også mener Jagland bør vurdere å trekke seg som en følge av at Stortinget tirsdag ber om en utredning av om internasjonale verv er forenelig med å sitte i Nobelkomiteen.

– En person som er generalsekretær i Europarådet bør ikke sitte i Nobelkomiteen. Det skapes unødvendige bindinger, sa Marit Arnstad (Sp).

Ordknapp Hagen

Det var en ordknapp Carl I. Hagen som møtte pressen like før kl. 11, men Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi, slo fast at de ikke vil trekke Hagens Nobel-nominasjon, uansett hva som måtte bli vedtatt på Stortinget i dag.

– Alt tyder på at forslaget er fremmet bare for å hindre Hagens kandidatur, mener Limi.

– Det har aldri tidligere vært diskutert tilsvarende, og de få gangene det har vært tilløp til det, så har Stortinget faktisk stemt det ned. Det hevdes at det er en praksis, men den praksisen har Stortinget brutt opptil flere ganger, sa Limi.

Mener Jagland bør trekke seg

Han mener forslaget om å utrede om internasjonale verv er forenelig med å sitte i Nobelkomiteen bør være et signal om at Torbjørn Jagland bør trekke seg. Jagland er generalsekretær i Europarådet, og Arbeiderpartiets medlem. Han ble første gang valgt da han var stortingspresident.

– Vi vil støtte punkt to. Det vil også være et tydelig signal til Thorbjørn Jagland om at han bør trekke seg fra Nobelkomiteen, sa Helleland.

Punkt to i forslaget lyder: «Stortinget ber presidentskapet utrede om det er andre forhold som det bør tas hensyn til i vurderingen av hvem som ikke kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen, herunder hvilke avgrensninger som bør gjøres knyttet til lederverv i internasjonale organisasjoner. Utredningen bør foreligge i løpet av 2018.

– Vil frata oss forslagsrett

Fremskrittspartiet reagerer kraftig og mener stortingsflertallet vil frata dem forslalgsrett.

– Hastebehandlingen er siste ledd i å frata Fremskrittspartiet forslagsrett. Det har vært en sedvane i mange år at man ikke blander seg i andre partiets rett til å utnevne medlemmer. Dette prinsippet brytes i dag, sa Hans Andreas Limi (Frp).

– Vår kandidat vil de stoppe. Deres egen kandidat vil de la sitte. Det betyr at Ap vil ha ett sett med regler for sine egne og et annet sett med regler for andre, sa Limi fra talerstolen.

Oppleves som personkamp

Da det mandag ble klart at Stortinget la opp til hastebehandling av forslaget, la ikke Carl i. hagen skjul på at han var skuffet over dragkampen.

– Er dette en kamp mot deg som person?

– Personlig opplever jeg det sånn, sier han til TV 2.

Fremskrittspartiet har ikke tenkt å gi opp kampen for å få Hagen valgt.

– For opposisjonen dreier dette seg mer om Carl I. Hagen enn om prinsipper, sier parlamentarisk leder Hans Andreas Limi (Frp).