Stortinget har med 59 mot 45 stemmer vedtatt å hastebehandle et forslag om hvem som kan velges til medlemmer av Nobelkomiteen.

Et nytt forslag til regelverk slår fast at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges, og vil dermed stikke kjepper i hjulene for Frps plan om å oppnevne Carl I. Hagen.

Regjeringspartiene ønsket at forslaget skulle behandles på ordinært vis, men fikk ikke støtte fra noen av de andre partiene.

Hagen reagerer

Hagen selv legger ikke skjul på at han er skuffet over dragkampen.

– Er dette en kamp mot deg som person?

– Personlig opplever jeg det sånn, sier han til TV 2.

– Tror du at du havner i Nobelkomiteen?

– Akkurat nå vil jeg ikke tro noe som helst, sier Hagen.

Frp kritiske

Fremskrittspartiet setter nå hardt mot hardt og nekter å trekke Hagen som sin Nobel-kandidat.

– For opposisjonen dreier dette seg mer om Carl I. Hagen enn om prinsipper, sier parlamentarisk leder Hans Andreas Limi (Frp).

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre benekter på sin side at dette handler om Hagen som person.

– Vi gjør dette for at valgkomiteen har et godt regelverk å forholde seg når de skal fatte sin konklusjon, sier Støre til TV 2.

– Kan ende opp som Nobel-medlem

Men de nye reglene er ikke et formelt hinder for at Hagen til slutt kan ende opp som Nobel-medlem, ifølge stortingspresidenten.

– Nå er det et flertall som mener han ikke kan være det, men Fremskrittspartiet fremmer de kandidatene de vil, sier Olemic Thommessen til TV 2.

I tillegg foreslås det at det utredes om andre forhold bør tas hensyn til i vurderingen. Presidentskapet blir bedt om å utrede i løpet av 2018 om det er andre grunner til å nekte kandidater å sitte i komiteen.

Også lederverv i internasjonale organisasjoner medfører bindinger og kan skape tvil om komitémedlemmers og dermed komiteens uavhengighet, fremgår det av forslaget.