– Jeg vil ikke lage problemer for Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets stortingsgruppe, så jeg har meddelt parlamentarisk leder Hans Andreas Limi om at jeg ønsker å trekke meg som vara til Stortinget, forklarer Carl I. Hagen, til TV 2.

– Utover det har jeg ingen kommentar, sier Hagen, som onsdag formiddag er på vei til sitt ferieparadis i Spania.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken.

Trekker seg med umiddelbar virkning

Egentlig skal det være umulig for stortingsrepresentanter eller vararepresentanter å trekke seg fra Stortinget, fordi Loven fastslår at de har møteplikt.

Ifølge DN skrev Hagen dette i brevet til Limi:

«Kjære Hans Andreas, Jeg viser til den offentlige debatt om mitt kandidatur som medlem i Nobelkomiteen som stortingsgruppen har innstilt meg til og som jeg er dypt takknemlig for.

Flere partiledere med APs gruppeleder Jonas Gahr Støre i spissen mener mitt kandidatur skaper problemer fordi jeg er vararepresentant til Stortinget på tross av at tidligere faste representanter har vært valgt til komiteen. Dette på tross av den enorme forskjell det er mellom faste representanter og vararepresentanter.

Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for FrPs stortingsgruppe eller Stortinget ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning.

Med vennlig hilsen Carl I Hagen»

Støre kritisk

Stortingets administrasjon har tidligere uttalt ment at en stortingsrepresentant ikke kan velges inn, og mener også at det bør gjelde for vararepresentanter.

Da det ble kjent at Hagen var innstilt som Frps nye komitemedlem, ba Ap-leder Jonas Gahr Støre samtlige partier på Stortinget om å si nei til Frp-veteranen.

I et brev til de parlamentariske lederne på Stortinget viste Støre til 40 års bred politisk enighet om at stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen. Støre oppfordret partiene til å stå ved denne praksisen, og at dette også gjelder vararepresentanter på Stortinget.

Onsdag reagerte Støre på nyheten om at Hagen ønsker å trekke seg som vararepresentant for å kunne bli Frps Nobelkomite-medlem.

– Jeg legger merke til at Carl I. Hagen kjempet svært hardt for å få denne plassen på stortingslisten, men at han nå, bare et par måneder senere, ønsker å trekke seg. Jeg vil overlate til presidentskapet å ta stilling til Carl I. Hagens ønske om å fratre.

Videre påpeker Ap-lederen at å akseptere dette vil skape presedens fremover.

– Det vil representere et brudd med praksis fra tidligere, der bare svært fremtredende internasjonale verv, for eksempel generalsekretær i Nato, har vært akseptert som gyldig grunn til å slippe å møte på Stortinget, sier Støre.

Bakgrunn: