Slik svarer Siv Jensen på SSB-bråket

SVARER: Siv Jensen har fått flere spørsmål fra Stortingets kontrollkomité i forbindelse med sin behandling av SSB-konflikten.
SVARER: Siv Jensen har fått flere spørsmål fra Stortingets kontrollkomité i forbindelse med sin behandling av SSB-konflikten. Foto: Larsen, Håkon Mosvold
Finansministeren mener det var nødvendig å gripe inn i SSB-konflikten, og hevder Christine Meyer fikk mange advarsler.

Kontrollkomiteen på Stortinget ba i forrige uke finansminister Siv Jensen svare på spørsmål i forbindelse med bråket rundt omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Spørsmålene dreiet rundt hvorvidt Finansdepartementet var involvert i den omstridte omorganiseringen i SSB, og hvorvidt Jensen påvirket Meyers mulighet til å uttale seg om konflikten.

– Krevende sak

Tirsdag har Siv Jensen svart på de seks spørsmålene i et brev på totalt 59 sider med vedlegg. Der skriver hun blant annet at tidligere SSB-sjef Christine Meyer fikk flere advarsler.

– Jeg redegjør for de mange advarslene Meyer fikk mot å gjøre endringer som foregriper statistikklovutvalget eller svekker byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget. Dette viser hvorfor det ble nødvendig å gripe inn for å gjenopprette tilliten til SSB, skriver finansministeren i en kommentar til sine svar.

– Dette har vært en krevende sak for mange, ikke minst for de ansatte i SSB. Nå trenger byrået først og fremst ro. Det må vi alle bidra til.

Anklager om munnkurv

Blant spørsmålene fra kontrollkomiteen er hvorvidt Jensen og Finansdepartementet hadde forsøkt å påvirke Meyers muligheter til å uttale seg om omorganiseringen. Meyer har selv opplyst at hun opplevde å få munnkurv fra Jensen.

«I vårt første møte ble det ikke lagt frem tilstrekkelig omfattende løsninger til at jeg kunne være betrygget om at tilliten til SSB og til fremtidige leveranser ville ivaretas. Vi ble samtidig enige om å ikke diskutere saken offentlig før vi hadde drøftet mulige løsninger på neste møte», svarer Jensen på dette spørsmålet.

«I perioden frem til neste møte, hvor det var en pågående prosess der SSB jobbet med en rekke tiltak, og hvor SSB også endret forslag underveis, ga departementet Meyer råd om at hun ved henvendelser burde vise til det neste møtet med finansministeren 8. november», fortsetter Jensen.

SSB-sjefen fratrådte

Forrige helg ble det klart at daværende SSB-sjef Christine Meyer fratrådte sin stilling, etter flere dager med usikkerhet. Jensen hadde på forhånd uttalt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer etter hennes omorganisering av SSB.

Kontrollkomiteen stiller spørsmål ved om Jensen mener at en SSB-direktør er avhengig av finansministerens tillitt.

«Ved ulike anledninger gjennom 2017 har viktige samfunnsaktører uttrykt bekymring om leveranser fra forskningsavdelingen. Min forståelse var at tilliten til SSB som leverandør av analyser og modeller til forvaltningen og til allmenheten syntes generelt å være alvorlig svekket. I en slik situasjon er det mitt syn at en etatsleder må tenke nøye gjennom forholdene og egen stilling. Jeg mener det var riktig av Meyer å si opp sin stilling og at vi kom til enighet om en avtale om etterlønn og annen økonomisk kompensasjon», skriver Jensen.

Omorganisering i SSB ble startet på grunn av et behov for modernisering og digitalisering.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité skal møtes klokken 14 tirsdag, men det er ikke sikkert at svarene fra Jensen blir ferdigbehandlet under dette møtet. At finansministeren vil bli møtt med flere utdypende spørsmål fra Stortinget er høyst sannsynlig.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook