Få timer før den selvpålagte fristen om å bli enige om neste års statsbudsjett går ut klokken 18, erkjenner de fire partiene som forhandler at de trenger mer tid.

– Det er store og viktige spørsmål som gjenstår. For KrF er det å få på plass en lærernorm veldig viktig, sier Knut Arild Hareide (KrF) til TV 2.

Mandag formiddag samlet han partiets stortingsgruppe for å spisse kravene i innspurten av forhandlingene.

– Spørsmål rundt pleiepengeordningen har preget hele denne høsten. Vi er opptatt av familiene som får kutt og trenger litt mer tid enn fristen som går ut i ettermiddag, sier Hareide.

Også lederen av Stortingets finanskomite, Nikolai Astrup (H) bekrefter at det vil være behov for noe mer tid før partiene kan bli enige.

Må bla opp mer?

Så langt er det etter det TV 2 erfarer flyttet på et par milliarder mindre enn hva Venstre og KrF fikk gjennomslag for i de siste forlikene før valget. KrF-lederen bekrefter at partiet ikke er fornøyd og at regjeringspartiene må bla opp mer for få en budsjettavtale.

– Det har kommet en god del penger på bordet for å få til løsninger. Men for å få til flere løsninger er det behov for mer. Men da må man også få til en enighet om hvor de skal hentes fra, sier KrF-lederen.

Partiet har foreslått økt moms på brus og godteri for å dekke inn noen av utgiftsøkningene, et forslag som fortsatt ligger på forhandlingsbordet.

– Vi synes det er et godt forslag. Nettopp det å gjøre usunne ting litt dyrere er bra for helsa vår. så kan det være uenighet om inndekkingsforslag, der vil det ikke være en enighet før vi er enige om helheten.

Kjemper for bensin og diesel

Men dette forslaget vekker liten begeistring hos Fremskrittspartiet, som allerede på første dag av forhandlingene avviste det. Før helgen satt imidlertid Frps forhandler Helge Andre Njåstad at dette ikke var den viktigste kampsaken.

– Det er viktigere å unngå økte avgifter på diesel og bensin, sa Njåstad fredag.

Etter det TV 2 erfarer er Frp sterk motstander av å droppe den planlagte avviklingen av maskinskatten, som KrF kjemper for, mens Høyre internt i forhandlingene har vært mer opptatt av å si nei til lærernormen utformet slik KrF har fremmet krav om under forhandlingene.

Store og krevende saker

Flere av spørsmålene som ennå ikke er avklart er av prinsipiell karakter og vil ha virkninger for flere år fremover. Dette gjelder både lærernorm, maskinskatt og pleiepengeordningen.

– Det er relativt store ting som gjenstår. I denne type forhandlinger er vi ikke enige før vi er enige om alt, sier Hareide.

– Er det umulig å komme i havn i dag?

– Jeg har ikke gitt opp at vi skal klare det i løpet av dagen eller natta. det er krevende, det er mange viktige spørsmål. selv om vi har fått ryddet en del problemstillinger av veien er det en del som gjenstår, sier Hareide.

Stortinget skal etter planen vedta statsbudsjettet mandag om en uke. Dermed kan ikke forhandlerne gå mange timer på overtid før de skriver en avtale.

Dersom de ikke blir enige innen onsdag, er et mulig alternativ at de går rett i stortingssalen med et ferdigforhandlet forlik. Dette er uvanlig, men har skjedd tidligere. Regjeringen må ha med seg både Venstre og KrF for å få flertall. Dersom de ikke får flertall for budsjettet må regjeringen gå av.