TOPPEN: På lønnstoppen i politi-Norge: Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt har en årslønn på 1 556 480 kroner.
TOPPEN: På lønnstoppen i politi-Norge: Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt har en årslønn på 1 556 480 kroner. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Dette tjener Norges best betalte politimester

ÅLESUND (TV 2): Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo troner på lønnstoppen blant landets politimestere, mens kvinnene er på jumboplass.

Landets politimestre tjener alle minst over 1,1 millioner kroner i årslønn.

Det viser lønnsstatistikken TV 2 har fått tilgang til via Politidirektoratet.

Totalvurdering

Tallene viser at hovedstadens politimester, Hans Sjøvold, har en lønn på 1.556.480 kroner – over 200.000 kroner mer enn politimester Christine Fossen i Sør-Øst politidistrikt.

Lønnen til Sjøvold ble i juni i år justert opp med 36.000 kroner.

Politimesteren ønsker selv ikke kommentere tallene overfor TV 2.

– Politimesterne går på statens lederlønnskontrakter. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som etter en totalvurdering av mange forhold – som for eksempel størrelsen på distrikt i forhold til geografi, antall medarbeidere og økonomi – fastsetter lønningene for alle politimestere, opplyser seksjonssjef Frode Aarum i HR-avdelingen i Politidirektoratet (POD).

I tabellen nederst i saken kan du se hva alle landets politimestre tjener i årslønn.

Ifølge POD fikk alle landets politimestere fastsatt lønnen i forbindelse med den nye distriktsinndelingen for politiet i Norge, som trådte i kraft fra 1. januar i fjor.

UP-sjef Runar Karlsen er blant de politilederne som tjener minst.
UP-sjef Runar Karlsen er blant de politilederne som tjener minst. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Lønnsjusteringen i 2017 er i tråd med den alminnelige lønnsveksten i samfunnet og ble gitt som en prosentsats på 2,4 til alle, opplyser Aarum.

Kvinner på bunnen

På spørsmål om hvorfor politimester Ellen Katrine Hætta og Politihøgskolesjef Nina Skarpenes ligger nederst, svarer POD:

– Det er riktig at de to laveste lønnede er kvinner, men 4 av de 6 med lønn i det laveste sjiktet mellom 1.177.600 og 1.198.080 er menn, svarer sekssjonssjef Frode Aarum.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt er dårligst betalt av landets politimestere.
Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt er dårligst betalt av landets politimestere. Foto: Anders Mildestveit

Politiets Fellesforbund (PF) synes det er bra at politimesterne lønnes som de gjør.

– For at det skal være attraktivt å være leder i norsk politi, er lønn ett av flere viktige kriterier. Av den grunn må man være konkurransedyktig. Det betyr også at det øvrige lønnsnivået i etaten må sees i sammenheng med topplederlønninger. Etaten skal samlet sett levere og det innebærer at andre stillinger i politiet også må være attraktive. Hovedproblemet er ikke at politimesterlønningene samt topplederstillingene i POD er for høye, men at lønnsnivået ellers i politiet er for lavt og det er for store ulikheter i distriktene sier PF-leder Sigve Bolstad til TV 2.

Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sjefen for politimesterne er den som har høyest lønn i politi-Norge.

Ifølge oversikten fra POD har politidirektør Odd Reidar Humlegård nå en årslønn på 1 695 240 kroner.

Det er mer enn statsminister Erna Solberg som en årslønn på 1 631 346 kroner. Ifølge Stavanger Aftenblad er det 149 leder i staten som har bedre lønn enn Solberg.