MÅLTE BLODTRYKKET: Kvinnen fikk målt blodtrykket, men ble like etter sendt hjem fra fastlegen.
MÅLTE BLODTRYKKET: Kvinnen fikk målt blodtrykket, men ble like etter sendt hjem fra fastlegen. Foto: Kallestad, Gorm

fjerde tilsynssak mot fastlege i nordland:

Fastlegen: «Alt ser bra ut» – kvinne reiste hjem og døde av hjerteinfarkt

Fastlegen ba forværelset om å måle EKG og blodtrykk, før kvinnen ble sendt hjem med beskjed om at alt så fint ut. Hun døde av hjerteinfarkt timer etterpå.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fastlegen har nå fått advarsel fra Helsetilsynet, fordi klassiske tegn på hjerteinfarkt ble oversett.

Legen overlot pasienten til helsefagarbeideren på forværelset uten å undersøke pasienten selv.

Kvinnen, som er fra Nordland, døde få timer etter at fastlegen sa alt så fint ut.

Vondt i brystet og armen

Det var en venninne av kvinnen som tok kontakt med legekontoret etter at kvinnen fikk akutte brystsmerter, smerte i venstre arm og mellom skulderbladene. Hun var også uvel og kastet opp.

De to dro til fastlegen, men da de kom dit hadde smertene avtatt noe. Kvinnen sa selv at det nok bare var stress, men venninnen presiserte at det virket som om det var alvorlig.

Helsefagarbeideren tok derfor EKG og målte blodtrykket, før fastlegen ble bedt om å se til pasienten. Fastlegen hadde satt av dagen til administrativt arbeid, og valgte å ikke gå ut i venteområdet for å se til pasienten.

Fastlegen så kun på resultatene, sa at alt så bra ut, og ba helsefagarbeideren sende henne hjem.

Etter å ha blitt sendt hjem fra legekontoret, som ligger i Nordland, fikk kvinnen nitroglyserin resoribletter av en bekjent uten at det hadde effekt. Symptomene ble etter hvert verre og de kontaktet legevakten.

I ambulansen ble det tatt nytt EKG som viste pågående hjerteinfarkt. Det ble startet opp behandling, men kvinnen døde etter kort tid.

Mener pasienten «manipulerte»

Hjerteinfarkt

Hjertet er en sterk muskel som pumper blod ut i blodårene og som dermed sørger for at blodet sirkulerer i kroppen. Hjertet får tilført sine næringsstoffer og oksygen fra blodårer som befinner seg utvendig på hjertet, de såkalte kransårene eller koronararteriene.

Et hjerteinfarkt oppstår når en slik blodåre blir blokkert av en blodpropp. Blokkeringen medfører utilstrekkelig blodforsyning og skade på en del av hjertet.

Helsetilsynet mener det å sende en pasient med klassiske symptomer på hjerte- og karsykdom hjem etter vurdering bare av helsefagarbeider var et alvorlig brudd på forsvarlighetskravet i helsepersonelloven, og kommunens rutiner for behandling av øyeblikkelig hjelp-henvendelser.

Fastlegen har nå fått advarsel fra Helsetilsynet, som mener hun brøt helsepersonellovens paragraf 4 siden pasienten ikke ble undersøkt. Advarselen kommer å bakgrunn av sakens karakter og for å forhindre framtidige lovbrudd, skriver de.

Under Helsetilsynets gjennomgang av saken innrømte legen mangelfull undersøkelse av pasienten, men hun skjøv ansvaret over på pasienten og medhjelperne på legekontoret fordi de ikke tydelig forklarte at venninnen hadde presisert at hun mente det var alvorlig.

Legen forklarte også til Helsetilsynet at hun hadde «redusert helsetilstand» selv, og at det kan ha gått utover innsatsen hennes.

I sin forklaring har fastlegen forklart at kvinnen serverte en «falsk historie» og hadde bestemt seg for å «manipulere» legekontoret til å tro at hun var frisk.

Helsetilsynet mener legen burde kjent til at det er vanlig at pasienter kan bagatellisere egne symptomer.

Fjerde tilfelle med lovbrudd

Det er ikke første gang den aktuelle legen har blitt vurdert av Helsetilsynet eller fylkesmannen.

Tre ganger tidligere har tilsyn konkludert med uforsvarlig behandling av pasienter. En gang grunnet dårlig kommunikasjon med pasient, en gang om manglende journalføring, og et tilfelle av forsinket diagnostikk og manglende oppfølging av kreft. Ingen av de tilfellene har ført til advarsel slik som i dette tilfellet.

Helsetilsynet har også vurdert om helsefagarbeideren som tok EKG og målte blodtrykket gjorde en forsvarlig jobb. De vurderer at medarbeideren ikke har brutt bestemmelser i helsepersonelloven, og gir ingen advarsel.

Det var pasient- og brukerombudet i Nordland som meldte saken, etter at pårørende til kvinnen tok kontakt med dem.

Inger-Marie Sommerset, Pasient- og brukerombud i Nordland, sier saken vitner om at legen viser en mangel på respekt for pasienten, og er enig i at fastlegen burde få advarsel.

En advarsel medfører ikke at andre pasienter får kjennskap til saken. Slik mener Sommerset at det bør forbli.

– For de fleste leger er det en stor påkjenning å være i en tilsynssak, og de tar lærdom av det, sier hun.