Enn så lenge holder Trine Skei Grande bedre på velgerne enn mange av de andre partiene. Det er med å sikre gode novembertall for partiet som for to måneder siden kjempet for livet mot sperregrensen.

Mens Venstre som ønsker å gå i samtaler om mulig regjeringsdeltagelse, har KrF gjort det klart at de ønsker å fortsette som opposisjonsparti.

I valgkampen kjempet de begge mot 4-prosentstreken. Nå er Venstre nesten dobbelt så store.

Partiet får 5,9 prosent (+ 1,1), mens KrF må ta til takke med nok en måling under sperregrensen på 3,1 (- 0,1).

Bakgrunnstallene viser at Venstre får tilsig av 14.000 nye velgere fra Høyre, og omtrent like mange fra De Grønne, opplever KrF at de fortsetter å miste velgere til borgerlig side. En av seks KrF-velgere fra september sier at de vil stemme Høyre dersom det var valg i dag. Bare 72 prosent av dem som stemte på partiet i september er lojale to måneder senere.

TV 2s store førvalganalyse viste at KrF mistet klart flest velgere til borgerlig side. En gjennomgang av alle målingene rundt valg siden årtusenskiftet viser at KrF har størst velgerutveksling med de borgerlige.

Høyre går mest tilbake på novembermålingen med 2,3 til 26,9 prosent. Det skyldes at partiet ble målt svært høyt i oktober. 26,9 er en promille over valget i 2013, som var Høyres tredje beste i moderne historie. Bakgrunnstallene viser at 87 prosent av velgerne fra september ville ha stemt på partiet i dag.

Fremskrittspartiet får en oppslutning på 12,7 prosent (- 0,4). Andelen lojale velgere er 83 prosent.

Senterpartiet som ble målt lavt i oktober går mest frem emd 2,2 prosentpoeng til 11,5. Partiet

Arbeiderpartiet har ennå ikke funnet formen etter valgnederlaget.

25,3 prosents oppslutning (- 0,1) er bare ett prosentpoeng over katastrofevalget i 2001, som endte med at den første regjeringen til Jens Stoltenberg måtte gå.

Novembermålingen Kantar TNS har laget for TV 2 viser at 86 prosent av velgerne fra stortingsvalget i september er lojale. Arbeiderpartiet mister 34.000 flere velgere til SV enn de henter tilbake fra konkurrenten på venstrefløyen.

Disse ville kommet inn på Stortinget ved valg i dag

Det er med å sikre SV den høyeste oppslutningen partiet har hatt på over åtte år. Med en fremgang på 1,1 til 7,4 er avstanden end til sperregrensen stor. I tillegg til å hente velgere fra Arbeiderpartiet, henter også SV nye velgere som stemte på De Grønne.

De Grønne er nå helt ute av Stortinget med 1,9, en tilbakegang på 1,5, mens Rødt får 3,9 og snuser på sperregrensen. Det sikrer dem to mandater.

Sjekk alle målingene i TV 2s partibarometer

Om målingen

Målingen er laget av Kantar TNS med personlige telefonintervjuer av 972 stemmeberettigede i tidsrommet 6. - 10. november. 85,4 prosent oppga partipreferanse. Partibarometeret er en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene med utgangspunkt i partienes tilslutning ved stortingsvalget i 2017. Feilmarginen er +/- 1,4 - 2,8 prosentpoeng. Mandatberegningen er foretatt av TV 2