Barnevernsleder Elin Christine Melby i Kristiansund kommune ser svært alvorlig på at de ikke fulgte opp fosterbarnet godt nok.
Barnevernsleder Elin Christine Melby i Kristiansund kommune ser svært alvorlig på at de ikke fulgte opp fosterbarnet godt nok. Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2

Barnevernet droppet oppfølgingsbesøk i tre år

ÅLESUND (TV 2): I 14 år begikk Kristiansund kommune alvorlige lovbrudd da de lot et fosterbarn bo i en ikke godkjent fosterfamilie der fosterfar nå er dømt for voldtekt og grove seksuelle overgrep.

Ifølge tilsynsrapporten hadde ikke barnevernstjenesten i Kristiansund ett eneste oppfølgingsbesøk i løpet av tre år.

– Fylkesmannen ser svært alvorlig på de lovbruddene som er avdekket i denne saka. Barn som bor i fosterhjem er ofte sårbare, og derfor er også kravene til kommunens oppfølging strengt regulert for å sikre at barnet får den omsorgen det har behov for, opplyser seniorrådgiver Marianne Romfo hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

De har gransket barnevernstjenesten i Kristiansund kommune etter at en fosterfar ble dømt til 6,5 års fengsel for voldtekt og grove seksuelle overgrep mot en jente han var fosterfar for.

Flere lovbrudd

Kristiansund kommune har i mange år plassert en gutt i det samme fosterhjemmet, og i tilsynsrapporten kommer det frem en rekke lovbrudd i denne barnevernstjenesten også:

Fosterhjemmet var aldri godkjent.

Barnevernstjenesten i Kristiansund gjennomførte ikke alle de fire lovpålagte oppfølgingsbesøkene i årene 2000-2015, med unntak for 2012.

Tilsyn med fosterhjemmet er ikke lovlig gjennomført i 14 av årene.

Barnevernstjenesten har ikke sikret barnets rett til å medvirke i egen sak på en forsvarlig måte.

– Barneverntjenesten i Kristiansund er enig med Fylkesmannen i at oppfølgingen fra barneverntjenesten i de årene barnet bodde i fosterhjemmet samlet sett ikke har vært i tråd med lovens krav, sier barnevernsleder Elin Christine Melby i Kristiansund kommune.

Svært alvorlig

Melby mener Fylkesmannens rapport kan gi inntrykk av at de ikke har hatt oppfølgingsbesøk eller tilsyn i noen av årene.

Dette er minnebrikken som felte fosterfaren og som utløste tilsyn av barnevernet i både Ålesund og Kristiansund. I begge rapportene får barnevernstjenesten kraftig kritikk
Dette er minnebrikken som felte fosterfaren og som utløste tilsyn av barnevernet i både Ålesund og Kristiansund. I begge rapportene får barnevernstjenesten kraftig kritikk Foto: Per Chr. Dyrø/TV 2

– Vi finner det viktig å påpeke at 3 av 4 gjennomførte oppfølgingsbesøk i året ansees som brudd på lik linje med at det ikke har foregått besøk. Det at vi ikke har klart å følge opp lovkrav for å sikre oss at barnet fikk den oppfølging og omsorgen som det skal ha i fosterhjem ser vi på som svært alvorlig. Barn plassert i fosterhjem er i en sårbar situasjon og kan mangle muligheter til selv å gi uttrykk for synspunkter på egen livssituasjon, forklarer Melby.

Kommunen skylder på hyppige bytter av saksbehandlere som en mulig forklaring på svikten.

– Dette medfører en sårbarhet og risiko, og slik vi ser det utfordrende for barn å bygge en tillitsrelasjon. Vi jobber aktivt med å forbedre våre tjenester for å følge lovens krav til forsvarlighet og ivaretar barnets beste, understreker lederen for barnevernstjenesten.

På bakgrunn av svarene fra Kristiansund kommune har fylkesmannen i Møre og Romsdal gitt TV 2 utvidet innsyn i rapporten.

Barneverntjenesten hadde ingen oppfølgingsbesøk i 3 av årene som barnet bodde i fosterhjemmet.

I en del år kom de kun på et besøk i året. Barneverntjenesten har ikke fulgt opp kravet om minimum 4 oppfølgingsbesøk i noen av årene 2000-2015 med unntak av 2012.

– På denne bakgrunnen konkluderte vi med at det var et svært stort avvik fra det lovpålagte kravet om oppfølging, oppsummerer seniorrådgiver Marianne Romfo.

TV 2 har tidligere fortalt at barnevernstjenesten Ålesund kommune har fått kritikk for flere lovbrudd i fosterhjemplasseringen som gjaldt jenta som ble utsatt for seksuelle overgrep.

– Vi tar selvkritikk på jenta ikke fikk alle oppfølgingsbesøkene hun skulle ha. Vi tar selvkritikk på at jenta ikke fikk det tilsynet fra tilsynsfører som hun skulle ha. Vi tar selvkritikk på at vi ikke har dokumentert godt nok og vi har ikke oppfylt lovkrava som barnevernsloven krever, sa fungerende barnevernsleder Venke Brandshaug til TV 2 i oktober.