Siv Jensen slår tilbake: – Fire grunner til at jeg mistet tilliten til Meyer

Finansminister Siv Jensen sier det er fire grunner til at hun mistet tilliten til SSB-sjefen.

Ved midnatt natt til mandag fratrådte Christine Meyer sin stilling som sjef ved Statistisk sentralbyrå (SSB). I forkant av dette hadde finansminister Siv Jensen sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

Både Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg må være forberedt på å forklare seg om håndteringen av omorganiseringen av Statistisk sentralbyrå. En samlet opposisjon krever nå en skikkelig forklaring på hva som har foregått i samtalene mellom finansdepartementet og den nå avgåtte SSB-direktøren Christine Meyer.

Til TV 2 sier finansminister Siv Jensen at Finansdepartementet har advart mot en stor omorganisering av SSB helt siden januar måned, og at hun er fornøyd med sin egen håndteringen av saken.

– Ja, jeg har vært nødt til håndtere den på den måten. Og som jeg sier, når vi har advart helt siden januar og hun likevel valgte å gjennomføre disse endringene, på tross av våre advarsler, da måtte jeg trekke i bremsen. Også fordi det er blitt stilt mange spørsmål fra Stortinget og andre samfunnsaktører om dette, sier Jensen.

– Ble ikke bedt om å spesialbehandle

Omorganiseringsprosessen innebærer blant annet å flytte flere stillinger fra forskningsavdelingen i Oslo og over til statistikkavdelingen på Kongsvinger. Blant forskerne som skulle flyttes var innvandringsforsker Erling Holmøy, som blant annet lager fremskrivninger på kostnader ved innvandring.

Søndag fortalte Christine Meyer til VG at hun før det første oppvaskmøtet om SSB-bråket fikk en uoffisiell telefon fra Finansdepartementet, og at hun ble fortalt at alt «ville gå fint» hvis Holmøy fikk jobben tilbake.

– Ble Christine Meyer bedt om å spesialbehandle innvandringsforsker Erling Holmøy?

– Nei, det ble hun ikke, sier Jensen.

– Men en ekspedisjonssjef i Finansdepartementet nevnte hans navn i en telefonsamtale?

– Det er helt riktig. Både hans navn og andre forskeres navn kom opp. Og det hadde å gjøre med at i den gjennomføringen, som vi var i mot, så kom vi i en situasjon hvor de modellene vi er helt avhengig av blir sittende et sted, og forskerne som skulle operere modellene et helt annet sted.

– Er ikke dere da langt inne i det faglige i SSB?

– Nei, en modell er veldig lite verdt hvis den ikke kan produsere de fremskrivningene vi trenger, både på klima, på pensjon og på økonomiske fremskrivninger. Men det vi ikke skal, er å blande oss inn i personalsaker eller sende politiske signaler om hvordan SSB skal forske og produsere statistikk, og det har vi heller ikke gjort. Det er helt avgjørende at den faglige uavhengigheten til SSB blir ivaretatt, også i fremtiden.

– Har det vært et problem at Christine Meyer har innvandringsliberale synspunkter?

– Det har ikke vært et tema i den styringsdialogen som Finansdepartementet har hatt med henne og SSB. Det har rett og slett handlet om en alt for stor omorganisering som ikke bare vi, men det de aller fleste samfunnsaktørene har advart mot gjennom nesten et helt år. Når hun likevel velger å gjennomføre det, mot våre advarsler, da måtte jeg trekke i bremsen og finne en løsning på saken, sier Jensen.

– Så ble dere på et tidspunkt enige om å sette denne omstillingen på hold. Og så fikk hun ikke lov til å offentliggjøre dette, hvorfor ikke det?

– Fordi det bare var en liten del av en stor helhet. Det var viktig å bruke de dagene vi har hatt til disposisjon til å nøste i saken, for å snu alle steinene og for å komme frem til en helhetlig måte å skape ro.

Se hele intervjuet i videovinduet øverst.

– Fire grunner

Finansministeren forteller at det er fire årsaker til at hun mistet tilliten til Christine Meyer.

– Nei, dessverre var det slik at jeg gjennom de samtalene kom til den konklusjonen. Det skyldes fire ting. Punkt én: At hun ikke har hørt på de advarslene vi har kommet med. Punkt to: At hun likevel valgte å trosse de advarslene og gjennomførte en stor omorganisering mot våre råd. Punkt tre: At det gjennom dette har blitt svekket tillit til SSB, og det fjerde var at den dialogen vi har hatt ikke har vært tillitvekkende nok, sier Jensen.

– Viktig å snakke fritt

Søndag ble det kjent at Christine Meyer hadde inngått en sluttavtale med Finansdepartementet.

– Det er tre hensyn jeg har vært opptatt av å ivareta gjennom avtalen. Aller viktigst har det vært å få en rask avklaring med Finansdepartementet for å skape ro i SSB, sa Christine Meyer.

Det andre hensynet er at hun har villet kunne snakke fritt om avtalen etter at den var inngått.

– Det tredje hensynet som har vært viktig for meg er at det gjennom avtalen ikke gis et inntrykk av at Finansdepartementet hadde grunnlag for å gå til oppsigelse. Dette innebærer at mitt krav har strukket seg utover de seks månedene jeg ville hatt krav på dersom det hadde vært en oppsigelse, fortsatte Meyer.

Mandag ble det kjent at administrasjonsdirektør Bjørnar Gundersen skal fungere som administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå inntil videre.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook