Klokken 14.30 holdt finansminister Siv Jensen (Frp) en pressekonferanse for å svare på anklagene fra SSB-sjef Christine Meyer.

Jensen startet pressekonferansen med å oppklare hvorfor oppvaskmøtet med Meyer fredag morgen ble avlyst.

– Det er feil at det var et oppsigelsesmøte, sa Jensen, og forklarte videre at møtet handlet om den interne konflikten i SSB.

– De planlagte endringene i forskningsavdelingen i SSB har skapt bekymring for om SSB i tilstrekkelig grad vil kunne levere gode økonomiske modeller og analyser til departementene, stortinget, partene i arbeidslivet, til media og allmenheten forøvrig, sier Jensen og forklarer at det har vært kjernen av samtalene med Meyer.

Mener Meyer må vurdere sin egen ansettelse

Jensen understreket at Meyer ikke har hennes tillit.

– Det er min vurdering av SSBs administrerende direktør ikke har klart å bevare nødvendig tillit til institusjonen gjennom denne prosessen, heller ikke gjennom møtene med meg. Og Christine Meyer ble i går gjort kjent med at hun ikke lenger har min tillit. Mitt ansvar som leder for det departementet SSB hører til er å sørge for at tilliten til SSB gjenopprettes, ikke minst av hensyn til de mange ansatte i SSB.

På spørsmål om Jensen skal gjøre noe for å fjerne Meyer fra lederstillingen sin, svarte finansministeren følgende:

Dette er internkonflikten:

  • En omorganisering i SSB ble startet på grunn av et behov for modernisering og digitalisering. Striden om denne står dels mellom ulike fagmiljøer.
  • Konfliktene i SSB er også til en viss grad personlige, ikke minst fordi forskningsavdelingen krympes kraftig og flere profilerte forskere flyttes til statistikkavdelingen mot sin vilje.
  • At flere arbeidsoppgaver flyttes fra Oslo til Kongsvinger gjør det hele enda mer betent.
  • Torsdag ble det kjent at tillitsvalgte i SSB har sendt bekymringsmelding til Arbeidstilsynet etter tilbakemeldinger fra ansatte om store fysiske og psykiske reaksjoner.

– Det er riktig at hun nå får tid til å vurdere det faktum at jeg ikke har tillit til henne, sa Jensen, og la til:

– Jeg vil understreke at SSB på linje med våre øvrige etater skal og må gjennom en viktig og nødvendig omstilling. Men samtidig er det avgjørende at endringer skjer på en måte som innbyr til tillit.

Oppsiktsvekkende

Situasjonen er altså den at Siv Jensen ikke har tillit til Christine Meyer, mens Meyer på sin side sier hun ikke vil gå av som sjef i SSB.

– Det er ganske oppsiktsvekkende, for å si det forsiktig, sier TV 2s kommentator Aslak Eriksrud.

– Christine Meyer fikk beskjed i går om at hun ikke hadde Siv Jensens tillit. Så velger Meyer likevel å overse det og nekte å ta den helt naturlige konsekvensen av det, som jo er å gå av. Du er helt avhengig av eieren din, sjefen din for å fortsette i jobben. Likevel velger hun å ta kampen. Så her er det en kamp hvor troverdigheten til SSB og uavhengigheten til byrået ligger i potten, sier Eriksrud.

Griper ikke inn

Samtidig sier statsminister Erna Solberg (H) at hun har full tillit til finansminister Siv Jensen og gir ikke uttrykk for at hun tenker å gripe inn i striden.

– Det er Siv Jensen som er ansvarlig i styringslinjen overfor SSB. Det er Finansdepartementet som har ansvaret for utnevnelse og oppfølgingen av styringen av SSB. Så det er hun som har ansvaret for å forvalte hvordan SSB skal utvikle seg videre, og jeg har full tillit til at Siv gjør dette på en god måte, sier statsministeren til TV 2.

– Hvordan skal dere håndtere saken om Christine Meyer nekter å trekke seg?

LAR FINANSDEPARTEMENTET HÅNDTERE SAKEN: Statsminister Erna Solberg (H) sier hun har full tillit til Siv Jensen og hennes medarbeidere i Finansdepartementet. Foto: TV 2
LAR FINANSDEPARTEMENTET HÅNDTERE SAKEN: Statsminister Erna Solberg (H) sier hun har full tillit til Siv Jensen og hennes medarbeidere i Finansdepartementet. Foto: TV 2

– Dette er et spørsmål som Finansdepartementet og Siv Jensen må svare på, for det er de som har linjeansvar og det er de som har gått gjennom disse spørsmålene så langt. Det som er viktig, er at vi har et godt fungerende SSB. Jeg er sikker på at Finansdepartementet finner gode løsninger under Sivs ledelse.

Meyer: – Bekymret

Meyer gikk i strupen på Jensen tidligere fredag, da hun for første gang fortalte sin historie om kaoset som har vært i Statistisk sentralbyrå den siste tiden.

– Jeg mener det ikke er grunnlag for å si meg opp, og det er der saken står, sa Meyer under en pressekonferanse fredag.

Hun innledet redegjørelsen med å uttrykke bekymring for Statistisk sentralbyrås uavhengighet og gikk til et oppsiktsvekkende og høyst uvanlig angrep på Finansdepartementets øverste ledelse.

– SSB skal ikke være avhengig av finansministerens politiske tillit. SSB skal være uavhengig og ikke styres politisk, sa Meyer.

– Press på innvandring

Under pressekonferansen gikk den hardt pressende SSB-sjefen langt i å påstå at byrået er blitt utsatt for et utilbørlig politisk press.

– Jeg opplever at SSB er blitt presset på innvandringsfeltet. Blant annet ved at en helt ordinær kvalitetssikring av arbeid før publisering av en rapport, har blitt oppfattet som politisk sensur, sa Meyer.

– Jeg vil bestemt avvise at SSBs ledelse legger føringer på forskningen. Det har aldri skjedd i min tid, sa hun.

– Har ryggdekning

Meyer la til at alle endringene som hun har initiert, er forankret i så vel styret som hos eier.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor finansministeren, som er opptatt av omstilling og effektivisering i offentlig sektor, ikke ønsker at SSB skal levere på bestillingen i tildelingsbrevet, framholdt hun.

Siv Jensen sa på sin pressekonferanse at hun er enig i at SSB skal være politisk uavhengig.

– Jeg er helt enig i at SSB skal være faglig uavhengige. Det må ikke være tvil om at den forskningen og statistikken som til enhver tid produseres av SSB er uavhengig og laget på et faglig grunnlag. Det er helt avgjørende. Nettopp fordi vi skal sikre den uavhengigheten også i fremtiden at vi nå må bringe denne situasjonen til ro.

Hevde hun ble bedt om å tie

Det hersker full forvirring om Meyers framtid etter at flere medier torsdag skrev at hun ville gå av som sjef. Selv nekter hun for at det var eller er aktuelt for henne å tre tilbake.

Meyer hevder i tillegg at hun allerede 31. oktober foreslo å stille det omstridte omorganiseringsarbeidet i bero, uten å få lov til å kommunisere dette offentlig eller internt.

Hun mener dette gjorde at SSB-ledelsen i elleve dager i praksis ikke kunne utøve jobben sin.

– Vi har måttet sitte stille i påvente av avklaring. Dette har skapt en vanskelig situasjon og et kritisk forverret arbeidsmiljø for de ansatte, fastslo Meyer, som sier hun først fikk vite at omstillingen skulle stilles i bero i et brev fra Finansdepartementet fredag formiddag.

Jensens tiltak

Siv Jensen forklarte hvilke tiltak som nå iverksettes for å roe situasjonen:

  • Omorganiseringen settes på hold.
  • Gjennom SSB-styret vil Finansdepartementet skape ro i etaten.
  • Styret skal også gjennomgå og vurdere virksomheten.
  • Statistikkrådeutvalget skal drøfte hvordan statistikkproduksjonen skal bedres. Utvalget får utsatt frist til 15. mars 2018.

Orienterte styret

Et samlet pressekorps ventet i SSBs lobby etter at det ble holdt et ekstraordinært styremøte fredag ettermiddag. Noen minutter over klokken 17 fikk de ventende journalistene utdelt en styreprotokoll mens styrets medlemmer etter all sannsynlighet forlot bygget via en annen utgang.

I styreprotokollen står det at Christine Meyer har redegjort for situasjonen. Styret har også behandlet et brev fra Finansdepartementet om organisering av forskningsvirksomheten i SSB. Meyers stilling var ikke tema på møtet, går det fram av protokollen.

«Administrerende direktør redegjorde for at hun vil følge opp det som står i brevet i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte i SSB», heter det i styreprotokollen.

TV 2 / NTB