Anders Snortheimsmoen ledet beredskapstroppen som pågrep Anders Behring Breivik på Utøya 22. juli.

I flere år har han etterlyst bedre terrorsikring.

Denne uken satte Oslo kommune ut blomsterpotter i jern og betong for å forhindre et terrorangrep med bil i Karl Johan, justisministeren godkjente at politiet på Gardermoen skal være bevæpnet og PST har rykket ut med støtte til generell bevæpning av politiet.

– De som har styrt skuta har ikke våknet før nå. Den terrorsikringen som har kommet nå, og de utspillene som kommer fra både PST og Oslo kommune, er velkomne tiltak i min verden og helt nødvendige tiltak. Jeg føler man nå har tatt det skrittet jeg har etterlyst i flere år, sier Snortheimsmoen i programmet «Underhuset» på TV 2 Nyhetskanalen.

Snortheimsmoen mener bevæpning vil øke tilliten befolkningen har til politiet.

– Jeg tror at den jevne nordmann har tillit til politiet fordi vi kan gjøre en jobb når ting skjer. Når hendelsen skjer, forventer man at politiet reagerer umiddelbart. Det å bevæpne norsk politi er et tiltak som er helt nødvendig for at vi skal kunne se folk i øynene og si at «vi er i stand til å beskytte dere», sier han.

– Godtar risikoen for tap av liv

I mars foreslo flertallet i et regjeringsoppnevnt utvalg at norsk politi bør være ubevæpnet. Denne utredningen har Justisdepartementet ute på høring. I høringssvaret til PST argumenteres det for at politiet bør bevæpnes av hensyn til terrorfare.

– Å si nei til bevæpning av norsk politi innebærer å godta risikoen for at det vil skje tap av liv i løpet av den tiden politiet vil bruke på å bevæpne seg, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Snortheimsmoen var ett av seks medlemmer i det såkalte bevæpningsutvalget, og utgjorde mindretallet som mente politiet bør bære et uladd våpen, med ammunisjon tilgjengelig.

Uenighet i politiet

Politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, var tidligere motstander av at politiet skulle gå med våpen. Nå har sjefen for landets største politidistrikt snudd.

– Vi har kommet i en helt annen situasjon. Den verdien som er tyngst for meg er at egne mannskaper har en handlingsplikt i en skarp situasjon. Terrorbildet har nå endret seg ganske radikalt, og jeg ønsker ikke å ha politifolk som må løpe etter et våpen og risikere eget liv og publikums liv for å kunne agere. Da er det riktig at vi kan være på der og da, sier han.

– Våpenet er lett tilgjengelig

Tre av de tolv politidistriktene i landet er for generell bevæpning: Oslo, Vest og Trøndelag politidistrikt. Politimesteren i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, er av av dem som er imot:

– Skal vi bevæpne politiet så må det være nødvendig, vi kan ikke gjøre det bare for å være på den sikre siden. Vi må tilpasse oss sånn at vi har et egnet utstyr til å håndtere hendelser som det er sannsynlig at oppstår, og vi har veldig lite terror i Norge. Sannsynligheten for terror er lav, selv om vi ser at det skjer mye andre steder. Jeg tror vi skal vokte oss vel for å hive oss på en karusell nå, for det er ikke løsningen. Nå er våpnene lett tilgjengelig i bilene. Jeg tror at for den vanlige patruljen så er det godt nok, sier han.

Gardermoen ligger imidlertid i Hasseldals distrikt, og han støtter avgjørelsen om at politiet der skal være bevæpnet.

– Vi har gått for bevæpning der og mener det er riktig fordi Gardermoen er et spesielt objekt hvor denne fremskutte lagringen, våpen i bilene, ikke passer. Det er langt til bilene og man risikerer å være avskåret fra å få tak i våpenet. Men vanlige bilpatruljer rundt omkring i landet vil ha lett tilgang på våpen, sier han.