Etter katastrofevalget på 4,2 prosent skal landsstyret i partiet nå stake ut kursen videre.

– Vi sa at vi ikke skulle grave oss ned. til det er KrFs rolle i norsk politikk for viktig. Vi må se fremover og ta de rette beslutningene for partiet fremover, sier Hareide.

Mistet flest til de borgerlige

Høstens stortingsvalg var det dårligste noen sinne etter at KrF ble landsdekkende parti. Også de fleste målingene etter valget viser at partiet sliter under sperregrensen.

Hareide viste i sin tale til at Senterpartiet for fire år siden konkluderte med at de stod i fare for å bli utradert fra norsk politikk, mens partiet ved høstens valg nær doblet oppslutningen.

I 2013 gjorde Senterpartiet et av sine dårligste valg med 5,5 prosents oppslutning, mens de i høst samlet 10,3 prosent av velgerne.

– Jeg har tro på at KrF kan få til en tilsvarende snuoperasjon som Senterpartiet, sa Hareide.

Førvalgundersøkelsen Kantar TNS laget for TV 2 viser at KrF ved høstens valg mistet nesten dobbelt så mange velgere til de ikke-sosialistiske partiene som de gjorde til partiene på venstresiden.

– Jeg har tro på en ny vår både for Vestlandet og et grønnere KrF og jeg tror klimapolitikken skal være en del av løsningen, sa Hareide.

Forventer gjennomslag

Midt under budsjettforhandlingene med regjeringspartiene ramset Hareide opp flere av sakene de forventer gjennomslag for de neste ukene.

– Vi forventer gjennomslag for et mer familievennlig, mer sosialt og et grønnere budsjett, sa KrF-lederen.

Partiet krever også en satsing på frivillige organisasjoner der de blant annet ber om en momskompensasjonsordning slik at frivillige organisasjoner ikke lenger skal betale moms.

Varslet grønn reform

Han slo fast at to av de viktigste sakene for KrF fremover blir å bekjempe verdens fattigdom, samtidig som partiet skal satse på klima.

– Mennesket er mer enn forbrukere og konsumenter, vi er hele mennesker, sa Hareide, som varslet flere forslag om å vri forbruket i en mer bærekraftig retning.

KrF-lederen varslet at partiet før jul vil lansere en strategi for grønn skipsfart med etablering av nullutslippsfjorder og krav om at båter som ligger i havner benytter landsstrøm. Partiet mener staten må bidra økonomisk slik at alle nye anbud på ferger og hurtigbåter blir bygget med nullutslippsteknologi og en garantiramme til bygging av nye skip med nullutslippsteknologi.